Lempelse af praksis for beskatning af fri bil

Undgå beskatning af fri bil

Det fremgår af en dom fra Østre Landsret, at det kan lade sig gøre at slippe for beskatning af fri bil, selv om der ikke er ført et udførligt kørselsregnskab.

Sagen omhandlede en direktør, der samtidig var hovedanpartshaver i det selskab, der ejede bilen.

Direktøren havde efterfølgende udarbejdet et kørselsregnskab, der imidlertid langt fra dækkede den faktiske kørsel. Kørselsregnskabet var blandt andet udarbejdet ved hjælp af opmålinger fra et kort.

Direktøren havde også kørt mellem bopælen, der var sammenfaldende med selskabets ene adresse, og selskabets anden adresse 40-50 gange årligt.

Landsretten vurderede, at kørslen mellem bopæl og selskab kun var sket i forbindelse med transport af komponenter og lignende. Derfor var denne kørsel også erhvervsmæssig.

Landsretten mente, at det fremlagte kørselsregnskab - sammenholdt med de afgivne forklaringer - dokumenterede, at der udelukkende var kørt erhvervsmæssigt i bilen.

Vores kommentar

Tidligere praksis har fuldstændigt afvist at tage hensyn til et rekonstrueret kørselsregnskab.

Dommen er konkret begrundet og kan derfor ikke anvendes som grundlag for, at rekonstruerede kørselsregnskaber kan godkendes i andre sager.

På trods af denne dom kan vi på ingen måde anbefale nogen at undlade at føre et detaljeret kørselsregnskab. Det er under alle omstændigheder skatteyder, der skal sandsynliggøre, at han ikke har kørt privat i bilen. Til dette formål er et kørselsregnskab fortsat det bedste redskab. Dette gælder især, hvis bilen til tider holder uden for den private bopæl.

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th

1552 København V

 

Artikel nr. 2004-7. 23. februar

Kilde: SKM 2004,85 ØLD