Momsfradrag for rådgiveromkostninger

Kommanditselskab kunne fradrage moms af rådgivningsydelser

Landsskatteretten har i en nyere sag afgjort, at et kommanditselskab kunne fradrage moms af rådgivningsydelser i forbindelse med overvejelser om at omdanne selskabet til aktieselskab.

Udgifter til etablering af købervirksomheden eller omkostninger, der vedrørte kommanditselskabets ejere, kunne derimod ikke fradrages.

Regionen havde nægtet fradrag med den begrundelse, at udgifterne ikke var rettet mod virksomhedens økonomiske forhold/grundlag, men mod virksomhedens ejerforhold.

Landsskatteretten lagde vægt på, at en omdannelse af kommanditselskabet til et aktieselskab var en virksomhedsovedragelse, der var fradragsberettiget efter momsloven

Det var ikke afgørende, om den påtænkte omdannelse blev gennemført.

Vores kommentar

Afgørelsen har nu fastslået, at der er momsfradrag for udgifter i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, uanset om denne bliver gennemført eller ej.

Derimod er der ikke fradrag for moms af omkostninger i forbindelse med stiftelse af det købende selskab.

Der er heller ikke fradrag for moms af konkret rådgivning af de enkelte kommanditister i forbindelse med omdannelsen. Konkret rådgivning af kommanditisterne vil ofte udgøre hovedparten af omkostningerne, idet kommanditisternes skattemæssige forhold typisk vil være afgørende for, om omdannelsen skal finde sted.

Det er uklart, hvordan rådgivningen af kommanditselskabet skal udskilles fra rådgivningen af kommanditisterne.

Reglerne om momsmæssig og skattemæssige fradrag for rådgiveromkostninger kan illustreres som følger:

Moms Skat
Virksomhedsoverdragelse, virksomhedsomdannelse m.v. Fradrag Fradrag
Rådgivning af kommanditister i forbindelse med omdannelse Ej fradrag Fradrag
Rådgivning i forbindelse med etablering af virksomhed Ej fradrag Fradrag


Som det fremgår, er der i videre omfang skattemæssigt fradrag, end fradrag for momsen.

Gode råd

Det må anbefales, at revisor eller rådgiver specificerer sine ydelser på udgifter til virksomhedsovertagelse, udgifter til rådgivningsydelser til ejerne og udgifter til etablering af selskabet.

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th

1552 København V

 

Artikel nr. 2004-15. 12. juli

Kilde: SKM 2004-236 LSR