Aktuel Skat 9 2004

Afgørelser fra Ligningsrådet

Bruttolønsmodellen - medarbejderobligationer

Ligningsrådet har i en helt ny afgørelse accepteret, at arbejdsgiver kan tildele gratisaktier eller medarbejderobligationer til medarbejderne helt uden omkostninger for arbejdsgiver.

De ansatte gik ned i bruttoløn mod til gengæld at modtage udbytte i form af gratis medarbejderobligationer.

Ligningsrådet lagde vægt på, at der var tale om en reel lønnedgang, og at den fremtidige løn skulle medregnes ved beregning af fx pension og feriepenge.

Medarbejderobligationer

En medarbejder kan i 2004 skattefrit modtage af arbejdsgiver medarbejderobligationer til en værdi af 4.500 kr. uden beskatning.

En ny lov har hævet beløbet fra 1.800 kr. til 4.500 kr. Fremover pristalsreguleres dette beløb.

Hvis beløbet overstiger 4.500 kr., men dog ikke overstiger 10% af årslønnen, skal arbejdsgiver betale en afgift på 45 % for den del af værdien, der overstiger kr. 4.500.

Det er en betingelse for at anvende ordningen:

  • At der er tale om en ordning, der tilbydes alle medarbejdere. (Visse begrænsninger accepteres dog, for eksempel anciennitet, fuldtidsbeskæftigelse).
  • At obligationerne skal være båndlagt i en periode på 5 år.

Ordningen er især interessant, hvis arbejdsgiver ikke er et selskab med en større aktionærkreds eller ikke ønsker at udvide antallet af aktionærer.

Medarbejderaktier

Hvis arbejdsgiver er et aktieselskab, kan medarbejderne mod en bruttolønnedgang få tildelt gratisaktier.

En ny lov har nu hævet grænsen for, hvor mange gratisaktier en ansat må modtage skattefrit hvert år fra 8.000 kr. til 20.000 kr.

Vores kommentar

Afgørelsen er på linje med en række afgørelser, hvor kontant løn erstattes med skattefri eller lavt beskattede personalegoder. For eksempel medarbejderbredbånd og sundhedsordninger. Nu er det kun lovgivningen, der kan sætte en stopper for denne model, ligesom det skete med computere til medarbejdere.

Gode råd

Tildeling af medarbejderobligationer er en oplagt mulighed for mindre virksomheder.

Eksempel

En medarbejder aftaler med arbejdsgiver at gå 30.000 kr. ned i bruttoløn mod at få tildelt et tilsvarende antal medarbejderobligationer. Medarbejderen betaler topskat.

Ved almindelig løn

Løn

Skat

Nettoløn

30.000

18.900

11.100

Medarbejderobligationer
Skattefrit

4.500

Obligationer efter
fradrag af afgift

17.586

Netto

22.086


Beskatningen reduceres fra ca. 63% til ca. 26%. Ved større tildelinger vil %-forskellen være lidt mindre.

For arbejdsgiver er udgiften den samme, som ved almindelig lønudbetaling:

Afgiftsfrit beløb

4.500

Afgiftspligtigt beløb

17.586

Afgift

7.914

I alt

30.000


Det er værd at bemærke, at modellerne ikke er helt uden risiko for medarbejderen. Hvis virksomheden således går konkurs i båndlæggelsesperioden, vil såvel medarbejderaktier som medarbejderobligationer være værdiløse.

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th

1552 København V

 

Artikel nr. 2004-9. 22. april

Kilder: SKM 2004-200 LR

Lov nr. 151 af 15. marts 2004