Aktuel Skat 2017

Du har nu mulighed for at få adgang til alle SkatteInforms artikler herunder nyhedsbrevet Aktuel Skat. Som kunde, abonnement eller medlem af skatteborgerforeningen kan du endvidere få mulighed for fremover at modtage SkatteInforms nyhedsbrev Aktuel Skat pr. e-mail. Aktuel Skat er et elektronisk nyhedsbrev fra SkatteInform til revisorer og deres klienter, der ønsker at være ajour med, hvad der sker på skatteområdet - både når det drejer sig om erhvervsmæssige og personlige skatteforhold.
 
22-11-2017

Beregn restskatten for 2017 – kom på forkant med skatten for 2018

Nu er det igen tid til at beregne den forventede skat for indkomståret 2017, hvis:

 

  • Du vil undgå at betale rente af din restskat
  • Du overvejer at disponere med henblik på at reducere din skattebetaling
  • Du gerne vil have overblik over din økonomi

 

Har du haft, eller vil du få ekstraordinære indtægter, for eksempel indtægter ved salg af fast ejendom, aktier, virksomhed (for eksempel K/S anparter), store kursudsving i 2017 på lagerbeskattede værdipapirer eller bliver virksomhedens overskud bare større end forudsat ved forskudsregistreringen, vil det være en god ide at beregne den forventede skat for 2017 allerede nu.


11-10-2017

Nyt moms- og skattetjek

Skatteministeriet har i samarbejde med FSR – danske revisorer udarbejdet et nyt moms- og skattetjek målrettet de små og mellemstore virksomheder. Virksomheder, der ønsker tilbuddet om skattetjek, vil sikre sig imod fejl og dermed få et bedre kontrol over deres moms og skatteforhold. Samtidig vil de få en række fordele fra skattemyndighedernes side. På den anden side får SKAT mulighed for at fokusere kontrollen mod de virksomheder, som bevidst forsøger at unddrage SKAT.


04-10-2017

Acontoskat – frivillig indbetaling for selskaber­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ via skattekonto

Nu er det igen tid til at indbetale acontoskat for de selskaber, der er omfattet af acontoskatteordningen.


21-09-2017

Investering kræver fremover en LEI-kode

Alle virksomheder, selskaber og foreninger, der ønsker at handle med aktier, obligationer eller andre finansielle instrumenter, skal inden 3. januar 2018 have en såkaldt LEI-kode. En LEI-kode (Legal Entity Identifier) er en 20-cifret kode, som identificerer en juridisk enhed. 


02-05-2017

Lovliggørelse af kapitalejerlån – men pas på skat!!

Folketinget har pr. 1. december 2016 vedtaget lovforslaget, der lovliggør ulovligt kapitalejerlån. Fremover medfører denne ændring af loven, at visse lån og sikkerhedsstillelser til kapitalejere og ledelses-medlemmer selskabsretligt bliver lovligt.