Aktuel Skat 6 2004

Afgørelser fra Ligningsrådet

Familielån

Der har gennem årene hersket stor tvivl om beskatningen, når nære slægtninge låner penge til hinanden. Man har diskuteret skat af rentefordele og kursfordele.

Normalt blander skattemyndighederne sig ikke i, om et lån i familieforhold bliver forrentet. Det er blot en forudsætning, at lånet er et såkaldt anfordringslån.

Et anfordringslån er et lån, der indeholder vilkår om, at det til enhver tid kan kræves indfriet af långiver.

I en aktuel sag fra Ligningsrådet har man taget stilling til skat ved ændring af rentevilkår ved familielån.

En tante havde ydet sin niece to lån på hver 1 mio. kr.

Lånene blev på aftaletidspunktet forrentet.

Renten blev efterfølgende nedsat til 0%.

Ligningsrådet mente, at rentenedsættelsen var en så væsentlig ændring af lånevilkårene, at de gamle lån var indfriet, og to nye lån var stiftet.

Skattemæssige konsekvenser for låntager

Indfrielsen medførte beskatning af niecen, fordi indfrielsen skete med et rentefrit lån, der havde større værdi for låntager end det gamle forrentede lån. I eksemplet nedenfor sættes værdien til 50%. Det vil sige, at niecen lånte -2 mio. kr. kontant, der som følge af betingelserne om rentefrihed i eksemplet kun ansættes til en kursværdi på -1 mio. kr.

Eksempel

Lån på nominelt 2 mio. kr. indfries og erstattes med et nyt lån.

Gammelt lån

-2.000.000

(kurs 100)
Nyt lån

-1.000.000

(kurs 50)
Kursgevinst

+1.000.000


Niecen indfrier det nye lån med det fulde beløb på 2 mio. kr. Det betyder, at selv om lånets værdi er ansat til -1 mio. kr. på udlånstidspunktet, skal hun tilbagebetale 2 mio. kr.

Niecen får imidlertid ikke fradrag for kurstabet.

Skattemæssige konsekvenser for långiver

I takt med at lånet afdrages til pålydende værdi, bliver tanten skattepligtig af en kursgevinst.

Eksempel

Afdrag i 2004 200.000
Kursværdi 50 100.000
Kursgevinst 100.000


Hvis hele lånet indfries til pålydende, vil kursgevinsten i hele perioden være:

Afdrag

2.000.000

Kursværdi

1.000.000

Kursgevinst

1.000.000


Vores kommentar

En ændring af rentevilkårene medførte som det fremgår ovenfor, at såvel låntager som långiver bliver beskattet af en kursgevinst.

Samtidig er der ikke fradrag for et kurstab.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, i hvilken rækkefølge dispositionerne foretages.

Gode råd

Tænk dig om, før du nedsætter renten eller ændrer lånevilkår.

Overvej måske i stedet at optage et nyt lån i banken til at indfri det gamle lån med. Så kan du altid overveje at indgå en ny låneaftale, hvor lånet kan være rentefrit.

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th

1552 København V

 

Artikel nr. 2004-6. 16. januar

Kilde: SKM 2003-1014 LR