Acontoskat - frivillige indbetalinger

Med en alternativ låne- eller placeringsrente på under 6,6% kan selskaber med fordel indbetale restskatter senest 22. november 2004 for indkomståret 2004.

Ordinære acontoskatter

Selskaber omfattet af acontoskatteordningen opkræves indbetalinger af to lige store acontorater. Raterne opkræves hhv. 20. marts og 20. november (22. november i 2004) i indkomståret. Raterne er beregnet som 50% af gennemsnittet af de seneste 3 års skat.

Frivillig acontoskat

Forventer selskabet, at årets samlede skat til betaling overstiger acontoraterne, er der mulighed for at foretage frivillige indbetalinger med virkning for beregning af tillæg, til og med 22. november 2004.

Foretager selskabet frivillige indbetalinger senest 20. marts, godskrives et tillæg på 1 % af den frivillige indbetaling. Foretages frivillige indbetalinger 22. november, fratrækkes derimod 1 % af den frivillige indbetaling. Tillægget eller fradraget behandles som en ikke-skattepligtig rente.

Restskatter og overskydende skat

For skatter, der ikke er indbetalt som ordinære acontorater eller frivillige indbetalinger, opkræves et restskattetillæg på 5,7% af restskatten. Tillægget er ikke fradragsberettiget.

Såfremt selskabet indbetaler for meget selskabsskat, udbetales denne i perioden 1. november - 20. november i året efter indkomståret. Der ydes en ikke skattepligtig godtgørelse på 2,2% af den overskydende skat.

Opgørelse af tillæg eller fradrag er illustreret ved eksempel 1.

Foretages der frivillige indbetalinger til dækning af restskat på datoerne hhv. 20. marts og 22. november, kan følgende forrentning opgøres:

Efter skat

Før skat

Indbetaling 20. marts. Forrentning indtil 20. november

3,00%

4,30%

Indbetaling 22. november

4,64%

6,63%


Hvis der ikke er restskat, er forrentningen af overskydende indbetalinger foretaget 22. november kun 1,69% før skat og 1,18 % efter skat.

Gode råd

Det må anbefales at udarbejde et estimat over forventet skat til betaling for året, jf. vort eksempel. Såfremt selskabet forventer væsentlige restskatter, bør det overvejes at foretage frivillige indbetalinger.

Såfremt selskabets alternative omkostning er under ovennævnte procentsatser, og likviditeten er til rådighed, kan selskabet med fordel foretage frivillig indbetaling på de anførte datoer.

Der bør normalt ikke indbetales frivillig acontoskat, der overstiger den estimerede restskat, da forrentningen heraf kun udgør 1,69% før skat. Ordinære acontorater kan ikke nedsættes efter 15. oktober i indkomståret.

Frivillig indbetaling kan foretages sammen med ordinære acontorater eller på girokonto 768 9438.

Ved overførsel via homebanking anføres under kortart "01".

På indbetalingen påføres SE-nummer og teksten "frivillig indbetaling"

 

Eksempel 1 - Opgørelse af tillæg eller fradrag

Beregnet skat af årets

250.000

Resultat
Indbetaling 20. marts:
Ordinær acontorate

-75.000

Frivillig indbetaling

-75.000

+ tillæg, 1%

-750

-150.750

Indbetaling 20. november:
Ordinær acontorate

-75.000

Frivillig indbetaling

-15.000

- fradrag, 1%

150

-89.850

Restskat

9.400

Tillæg, 5,7%

536

Til indbetaling

9.936


 

Kontakt Skatteinform

Få kvalificeret svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

Ring til os på telefon 33 32 10 10 eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Artikel nr. 2004-21, 16. november.

Kilder: SEL § 29 A; LV S.E.4.6.3