Akt<span class="heading1">iesalg - ej konstrueret tab</span>

Aktieslag var et reelt salg og ikke et konstrueret skattesalg

Landsskatteretten har i en afgørelse fastslået, at et aktiesalg var et reelt salg og ikke et konstrueret skattesalg. Konsekvensen var, at selskabet fik godkendt et tabsfradrag på aktier på godt 560.000 kr.

Et selskab ejede 100% af aktierne i et selskab og 25% af aktierne i et andet selskab. Sidstnævnte selskab gik i betalingsstandsning den 19/1 2000. Konkursdekret blev afsagt den 25/4 2000.

Selskabet solgte aktieposten i det konkursramte selskab til sit helejede datterselskab, som ved salgsaftale af 25/5 2000 videresolgte aktierne til selskabets hovedaktionær, P, for 1 kr. Salget skete før selskabet var endeligt opløst.

Skattemyndigheden godkendte ikke fradrag for tabet, idet de anså handelen for konstrueret alene med henblik på at opnå et skattemæssigt fradrag. Begrundelsen var bl.a., at der var tale om handel mellem interesseforbundne parter

Landsskatteretten mente, at der var indgået en endelig bindende aftale om salg af aktierne og godkendte derfor tabsfradraget.

Vores kommentar

For at et selskab skal kunne opnå tabsfradrag ved salg af aktier, skal aktierne sælges inden for 3 års ejertid.

Ifølge fast praksis anses aktier i et konkursramt selskab først for solgt, når selskabet er endeligt opløst. Dette kan i praksis ske lang tid efter, at konkursdekretet er afsagt. Idet der ikke er noget marked for aktier i et konkursramt selskab, vil et salg af aktierne til en symbolsk værdi i praksis kun være mulig, hvis salget sker mellem interesseforbundne parter.

Landsskatteretten har nu slået fast, at det er muligt at opnå tabsfradrag for salg af aktier i et konkursramt selskab, selv om salget sker til et helejet datterselskab.

Gode råd

For at opnå tabsfradrag skal der fremlægges klar dokumentation for handelen.

  • Som et minimum skal der være indgået en skriftlig aftale.
  • Aftalen bør imidlertid også meddeles konkursboets kurator, som det var sket i denne sag.
  • Afgørelsen er konkret begrundet og kan ikke anvendes direkte i andre tilfælde end konkurs.

 

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Jorcks Passage, Opg. B., 1. sal

1162 København K

 

Artikel nr. 2004-3. 14. januar

Kilde: SKM 2004-124 LR