Aktuel Skat 2016

Du har nu mulighed for at få adgang til alle SkatteInforms artikler herunder nyhedsbrevet Aktuel Skat. Som kunde, abonnement eller medlem af skatteborgerforeningen kan du endvidere få mulighed for fremover at modtage SkatteInforms nyhedsbrev Aktuel Skat pr. e-mail. Aktuel Skat er et elektronisk nyhedsbrev fra SkatteInform til revisorer og deres klienter, der ønsker at være ajour med, hvad der sker på skatteområdet - både når det drejer sig om erhvervsmæssige og personlige skatteforhold.
 
15-12-2016

Intet skattefradrag for underskud fra visse anpartsprojekter fremover

I et lovforslag fremsat af regeringen kan underskud fra investeringer i blandt andet solcelleparker og ejendomme ikke udnyttes til at nedbringe skat i personlig indkomst. Lovforslaget træder i kraft fra og med i dag den 14. december 2016.


10-11-2016

Et overblik over ansættelsesfristerne for SKAT og den skattepligtige

Ansættelsesfristreglerne i Skatteforvaltningsloven skal sikre, at der skabes retsafklaring for skatteyder, således at der skabes sikkerhed for, hvad der skal betales i skatter, moms og afgifter, uden der kan ske forhøjelser flere år tilbage i tiden.


10-11-2016

Et overblik over ansættelsesfristerne for SKAT og den skattepligtige

Ansættelsesfristreglerne i Skatteforvaltningsloven skal sikre, at der skabes retsafklaring for skatteyder, således at der skabes sikkerhed for, hvad der skal betales i skatter, moms og afgifter, uden der kan ske forhøjelser flere år tilbage i tiden. Nedenstående må ikke anses for udtømmende, men giver blot et overblik.


20-10-2016

Acontoskat – frivillig indbetaling for selskaber­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ via skattekonto

Nu er det igen tid til at indbetale acontoskat for de selskaber, der er omfattet af acontoskatteordningen.


17-03-2016

Acontoskat – frivillig indbetaling for selskaber­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ via skattekonto

Nu er det tid til at indbetale acontoskat for de selskaber, der er omfattet af acontoskatteordningen.


17-03-2016

Acontoskat indbetaling for selskaber­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ via skattekonto