Aktuel Skat 4 2004

Afgørelser fra Ligningsrådet

Fri bil - koncerninterne overdragelser

Et selskab spurgte Ligningsrådet om, hvorvidt værdien af fri bil for en direktør kunne sættes til markedsværdien på salgstidspunktet, når bilen blev solgt til et koncernforbundet selskab og leaset tilbage. Salget blev gennemført for at reducere beskatningsgrundlaget for fri bil. Bilen var over 3 år gammel.

Ligningsrådet svarende, at værdien, som skulle anvendes som grundlag for beskatningen, skulle være den værdi, som bilen havde første gang, arbejdsgiver købte eller leasede bilen.

Tidspunktet for købet kunne derfor ikke ændres ved at sælge bilen til et koncernforbundet selskab for derefter at købe eller leje bilen tilbage.

Vores kommentar

Den skattemæssige værdi af en bil, der på købstidspunktet er under 3 år gammel, er nyvognsprisen. I det tredje indkomstår efter første indregistrering og i de efterfølgende indkomstår er værdien 75% af nyvognsprisen.

Hvis bilen er over 3 år gammel på købstidspunktet, er værdien den faktiske købspris.

Alt efter tidspunktet på hvilket en bil er anskaffet, kan der være stor forskel på beskatningsværdien af biler, der i øvrigt er identiske.

Det er derfor forståeligt, at der gøres forsøg på ved et salg at nedsætte bilens beskatningsværdi til den faktiske markedspris.

Gode råd

Ligningsrådet valgte i afgørelsen helt at se bort fra overdragelsen. Dette er i overensstemmelse med tidligere praksis fra Landsskatteretten.

For at skattemyndighederne skal acceptere en handel mellem koncernforbundne selskaber, skal der være en helt konkret driftsmæssig begrundelse, hvilket kan være meget vanskeligt at bevise. Især når fordelen - den lavere skattemæssige værdi af bilen - overskygger alle andre formål.

Det forhold, at selskabet, som sælger bilen, leaser den tilbage igen, underbygger netop, at der ikke er et forretningsmæssigt formål med overdragelsen.

Et forretningsmæssigt formål kunne være samling af alle ejendomme og driftsaktiver i et andet selskab.

 

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Jorcks Passage, Opg. B., 1. sal

1162 København K

 

Artikel nr. 2004-4 15. januar

Kilde: SKM 2003-589 LR