Aktuel Skat 23 2004

Afgørelser fra Ligningsrådet

Brobizz betalt af arbejdsgiver skattefri

Udgifter til Brobizz er en integreret del af betaling for befordring mellem hjem og arbejdsplads.

Foretages ikke fradrag for befordring, er der ikke grundlag for at beskatte arbejdsgiverbetalt broafgift.

Arbejdsgiverbetalt broafgift skattefrit

En arbejdsgiver kan efter gældende regler afholde udgifter for medarbejderen til fri transport mellem hjem og arbejde, uden at det medfører beskatning hos medarbejderen. Det er en forudsætning for skattefriheden, at befordringsfradrag ikke selvangives.

Ligningsrådets praksis har tidligere været, at arbejdsgiverbetalt Brobizz var skattepligtig for modtageren.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten har nu slået fast, at arbejdsgiverbetalt Brobizz ikke skal beskattes hos medarbejderen, når der ikke tages fradrag herfor på selvangivelsen.

Landsskatteretten har ved to afgørelser godkendt, at arbejdsgiverens betaling af udgift til Brobizz i forbindelse med transport mellem hjem og arbejde er en del af den skattefri befordring. I begge sager måtte Brobizz'en kun benyttes ved transport mellem hjem og arbejde.

Landsskatteretten har herved godkendt, at arbejdsgiverens udgift til Brobizz er en integreret del af den arbejdsgiverbetalte befordring mellem hjem og arbejde.

Fri bil og Brobizz

Hvis medarbejderen beskattes af fri bil til rådighed, er der som følge af reglerne om beskatning af fri bil ikke adgang til at foretage fradrag for befordring mellem hjem og arbejde.

Hvis medarbejderen har fri bil til rådighed og Brobizz til befordring mellem hjem og arbejde betalt af arbejdsgiveren, vil Brobizz'en ikke skulle beskattes.

Markedsværdien af privat benyttelse af Brobizz, der ligger ud over transport mellem hjem og arbejdsplads, vil fortsat være skattepligtig for modtageren.

Egen bil og Brobizz

Ved befordring mellem hjem og arbejde i egen bil over Storebæltsbroen eller Øresundsbroen, har den ansatte mulighed for at fratrække kr. 90 pr. overfart. Derudover kan på normal vis fratrækkes befordringsfradrag for den kørte strækning efter Ligningsrådets takster.

Betaler arbejdsgiveren Brobizz'en, og undlader medarbejderen at tage fradrag med kr. 90 pr. overfart, må det følge af Landsskatterettens kendelser, at arbejdsgiverbetalt Brobizz til transport mellem hjem og arbejde også i dette tilfælde vil være skattefri. Det følger direkte af, at arbejdsgiverens udgift til Brobizz er en integreret del af den arbejdsgiverbetalte befordring mellem hjem og arbejde.

Gode råd

Da den ene af Landsskatterettens afgørelser vedrører indkomståret 2001, bør skatteydere, der uberettiget er blevet beskattet af arbejdsgiverbetalt Brobizz i perioden 2001 - 2003, anmode om genoptagelse af skatteansættelsen for disse år.

I de fleste tilfælde vil det være en god forretning at få arbejdsgiver til at betale for Brobizz'en. Det skyldes, at fradraget kun udgør 90 kr. pr. passage eller i gennemsnit ca. 40.000 kr. om året. Skattebesparelsen er:

40.000 x 32%

12.800 kr.


De reelle omkostninger for Brobizz udgør pr. måned:

Storebælt

4.135 kr.

Øresund

2.525 kr.


 

Kontakt SkatteInform

Få kvalificeret svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

Ring til os på telefon 33 32 10 10 eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Artikel nr. 2004-23, 8. december.

Kilder: SKM 2004.417 LSR; SKM 2004.418 LSR; LL § 9 C; LV A.B. 1.9.2.; LV A.B. 1.9.17