Aktuel Skat 20 2004

Afgørelser fra Ligningsrådet

Skattefrit sundhedstjek

Ligningsrådet har i en ny afgørelse taget stilling til om et sundhedstjek er skattepligtigt.

En virksomhed ønskede at gennemføre en sundhedsundersøgelse af medarbejderne med det formål at forbedre virksomhedens arbejdsmiljø og dermed nedbringe sygefraværet.

Sundhedsundersøgelsen omfatter måling af kolesterol, blodtryk, blodsukker, højde og vægt. Derudover skal de ansatte besvare en række spørgsmål med det formål at få klarlagt eventuelle helbredsrisici. Hvis der viser sig at være behov for yderligere undersøgelser eller egentlig behandling, bliver den ansatte henvist til egen læge.

Ligningsrådet lagde ved afgørelsen lagt vægt på,

  • at der er tale om en overordnet generel sundhedsundersøgelse af virksomhedens personale, bl.a. med det formål at forbedre arbejdsmiljøet og derigennem at nedbringe sygefraværet blandt medarbejderne.
  • at den enkelte medarbejder hverken gennemgår en egentlig helbredsundersøgelse eller en lægelig behandling.

Vores kommentar

Det følger af fast praksis, at udgifter til forebyggelse eller til behandling af arbejdsrelaterede skader er skattefri, mens egentlig helbredsundersøgelse eller sygdomsbehandling uden lægehenvisning er skattepligtig. Sker behandlingen efter henvisning fra egen læge, følger skattefriheden af særlige regler herom. Fælles for alle områder er, at der skal være tale om generelle ordninger, der omfatter alle ansatte, for at behandlingen skal være skattefri.

Praksis har hidtil godkendt arbejdsgiverbetalt akupunkturbehandling og zoneterapi

Denne afgørelse tager stilling til, hvornår der er tale om egentlige helbredsundersøgelser, der er skattepligtige og sundhedstjek, der er skattefri. Foreløbig er grænsen sat ved forskellige målinger, der i vidt omfang også kan foretages af personale uden lægevidenskabelig baggrund.

Gode råd

Skemaet nedenfor kan anvendes som vejledning til, hvornår en sundhedsydelse er skattefri. Skemaet er ikke udtømmende, og praksis synes løbende at blive udviklet.

Skemaet er meget generelt, og reglerne bør undersøges grundigt, før der bliver indgået en aftale med arbejdsgiver om en sundhedsordning.

Den skattemæssige behandling af sundhedsudgifter

Skattepligt

Skattefri

Forebyggende behandling hos fysioterapeut, akupunktør, zoneterapeut o.l.

X

Forebyggende sundhedstjek såsom måling af blodtryk, blodsukker, kolesterol, højde og vægt

X

Arbejdsgiverbetalt helbredsundersøgelse hos lægen

X

Behandling af arbejdsrelaterede skader

X

Sygdomsbehandling, alkoholafvænning m.v. uden lægehenvisning

X

Sygdomsbehandling, alkoholafvænning m.v. efter individuel lægehenvisning

X

 

 

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th

1552 København V

 

Artikel nr. 2004-20. 4. oktober

Kilde: SKM 2004-371