Aktuel Skat 2018

Du har nu mulighed for at få adgang til alle SkatteInforms artikler herunder nyhedsbrevet Aktuel Skat. Som kunde, abonnement eller medlem af skatteborgerforeningen kan du endvidere få mulighed for fremover at modtage SkatteInforms nyhedsbrev Aktuel Skat pr. e-mail. Aktuel Skat er et elektronisk nyhedsbrev fra SkatteInform til revisorer og deres klienter, der ønsker at være ajour med, hvad der sker på skatteområdet - både når det drejer sig om erhvervsmæssige og personlige skatteforhold.
 
01-11-2018

Acontoskat – frivillig indbetaling for selskaber

Nu er det igen tid til at indbetale acontoskat for de selskaber, der er omfattet af acontoskatteordningen.


12-10-2018

NYT: Ekstra fradrag ved indbetaling på pension i 2018

Det er nu tid til at få styr på de beslutninger du skal nå at tage inden indkomståret udløber, hvor det ikke længere er muligt at disponere med mulighed for at spare i skat.

 

Vi vil nedenfor kort gøre dig opmærksom på muligheden for at få et ekstra skattefradrag i 2018 ved at indbetale optimalt på en pensionsordning. Der er tale om en politisk beslutning, der skal tilskynde til en større pensionsopsparing.


25-09-2018

SKATs Kontrolaktiviteter i 2018

Hvert år offentliggør SKAT en plan for udvalgte områder, som SKAT planlægger at føre kontrol med. Listen er lang og er fordelt på 21 indsatsområder og 105 aktiviteter. Vi har valgt at gå i dybden med områder, som har fokus på særligt velhavende til- og fraflyttere, unoterede aktier, de små og mellemstore virksomheder og personligt erhvervsdrivende.


17-09-2018

Beregn restskatten for 2018 – kom på forkant med skatten for 2019

SKAT har fra og med indkomståret 2018 skruet yderligere op for rentesatserne på jeres skattebetalinger. Derudover giver SKAT ikke længere rente af for meget indbetalt skat. Da renterne stadig ikke er gjort fradragsberettiget, er der således endnu mere grund til at få beregnet din forventede skat for indkomståret 2018.


17-09-2018

Virksomhedsordningen er under lup hos SKAT? – Du har måske allerede modtaget brev fra SKAT

Virksomhedsordningen er et af punkterne i Skattestyrelsens – SKATs - kontrolaktiviteter for 2018.

 

Ikke alle erhvervsdrivende gør det rigtigt

SKAT har konstateret at ikke alle erhvervsdrivende, som anvender virksomhedsordningen gør dette korrekt.


23-04-2018

Fordele og ulemper ved virksomhedsordningen kontra selskabsform

SkatteInform er eksperter i rådgivning om valg af virksomhedsordning contra valg af beskatning efter kapitalafkastordningen eller personskatteloven samt rådgivning ved valg af selskabsform.


08-01-2018

Kvalifikation af indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed ved deltagelse i skattemæssigt transparent selskab

Regeringen har indført en ny lov, der kan have vidtrækkende konsekvenser ved deltagelse i transparente selskaber. Denne lov omfatter Partnerselskaber, Kommanditselskaber og Interessentskaber.