<span class="heading1">Holdingselskab anset for at udøve erhvervsvirksomhed</span>

Højesteret har i en ny dom slået fast, at holdingselskaber anses for at drive erhvervsmæssig virksomhed.

Selskabet kunne derfor få fradrag for omkostninger til advokat og revisor i forbindelse med etablering af selskabet.

Skattemyndighederne har i årevis fastholdt, at selskaber, hvis virksomhed alene består i at eje aktier i et driftsselskab, ikke driver erhvervsmæssig virksomhed. Konsekvensen har været, at holdingselskaberne er blevet nægtet fradrag for en række udgifter.

Synspunktet blev gjort gældende på trods af, at det ifølge selskabslovgivningen er en forudsætning for at stifte et anpartsselskab eller et aktieselskab, at selskaberne er erhvervsdrivende. Det var også dette synspunkt, der vandt gehør hos flertallet af dommerne i Højesteret.

Vores kommentarer

Med dommen bliver det muligt for selskaber, der har fået nægtet fradrag for revisor- og advokatomkostninger i forbindelse med etablering, at få genoptaget skatteansættelsen for gamle år.

Men dommen må også forventes at få mere vidtrækkende konsekvenser. I alle tilfælde, hvor et holdingselskab har fået nægtet fradrag for en udgift med den begrundelse, at det ikke er erhvervsdrivende, vil det have mulighed for genoptagelse.

Det kan for eksempel være udgifter i forbindelse med udvidelse af virksomheden, køb af datterselskaber.

Det må antages, at skattemyndighederne vil udstede et genoptagelsescirkulære, der angiver de nærmere retningslinjer for genoptagelse.

Vi har i Aktuel Skat 2004-15 beskrevet reglerne for momsfradrag for rådgiveromkostninger.

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th

1552 København V

 

Artikel nr. 2004-17. 23. juli

Kilde: SKM 2004-297 HD