Aktuel Skat 19 2004

Afgørelser fra Ligningsrådet

Arbejdsgiverbetalt befordring - Bruttotræksordninger

Ligningsrådet har i en ny afgørelse bekræftet, at en medarbejder ikke skal beskattes af værdien af et pendlerkort betalt af arbejdsgiver, selv om den daglige befordring ikke overstiger 24 km.

Det er en forudsætning for skattefriheden, at medarbejderen ikke selvangiver et befordringsfradrag.

Værdien af pendlerkortet er skattefri, selv om medarbejdernes samlede transport til og fra arbejde ikke overstiger 24 km., der er bundgrænsen for, hvornår udgiften til befordring kan fratrækkes.

Det blev også accepteret, at pendlerkortet i et ikke væsentligt omfang blev benyttet til private formål.

Endelig godkendte Ligningsrådet, at udgifterne til pendlerkortet kunne modregnes i medarbejdernes bruttoløn. De generelle betingelser for bruttolønsordningen har vi omtalt i Aktuel Skat nr. 18.

Vores kommentar

Der er ikke noget nyt i, at arbejdsgiverbetalt befordring er skattefri, hvis medarbejderen undlader at selvangive befordringsfradrag. Dette kan udledes direkte af ligningsloven.

Det interessante ved afgørelsen er, at arbejdsgiverbetalt befordring også er skattefri i tilfælde, hvor medarbejderen ikke kan fratrække befordringsfradrag på grund af 24-km-reglen, og selv om pendlerkortet anvendes privat i et vist omfang.

Afgørelsen kommer ikke bag på os. Hvordan skulle det kunne kontrolleres, om en medarbejder også i sin fritid føler trang til at befordre sig med DSB med det pendlerkort, som han har fået stillet til rådighed af arbejdsgiver. Pendlerkortet er nu en gang skruet sådan sammen, at det giver adgang til ubegrænset befordring på en strækning i en given periode.

Når afgørelsen alligevel er interessant, skyldes det, at kombinationen af skattefriheden og modregning i bruttolønnen giver mulighed for medarbejderen at forhandle sig til et pendlerkort ved de kommende lønforhandlinger, uden at dette koster arbejdsgiver noget.

Gode råd

Ikke alle medarbejdere har fordel af at få et gratis pendlerkort. Som en tommelfingerregel kan det anføres, at jo længere afstanden er mellem hjem og bopæl, jo mindre bliver fordelen.

Vi har indhentet oplysninger om pris på et pendlerkort på strækningen mellem Kalundborg og København, mellem Roskilde og København og mellem Lyngby og København.

Forudsætninger:

Pendlerkort i sammenlagt 10 gange 30 dage.

Befordring i 220 dage.

Skat 63%

Skatteværdi af kørselsfradrag 32%

Kalundborg

Roskilde

Lyngby

Udgift til pendlerkort

20.000 kr.

10.000 kr.

5.000 kr.

Daglig kørsel

210 km

80 km

24 km

Skattebesparelse ved kørselsfradrag

15.000 kr.

6.400 kr.

0 kr.

Nettoudgift ved egenbetaling

5.000 kr.

3.600 kr.

5.000 kr.

Lønnedgang efter skat ved arbejdsgiverbetaling

7.400 kr.

3.700 kr.

1.850 kr.

Besparelse ved modregning i løn

-2.400 kr.

-100 kr.

3.150 kr.


Som det fremgår af skemaet, ligger medarbejderen, der kører mellem Roskilde og København på grænsen til, om det kan betale sig at får arbejdsgiverbetalt togkort. Medarbejderen fra Kalundborg sætter penge til ved ordningen, mens medarbejderen fra Lyngby har en klar økonomisk fordel af ordningen.

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th

1552 København V

 

Artikel nr. 2004-19. 1. oktober

Kilder:>

SKM 2004-343 LR