Aktuel Skat 5 2004

Afgørelser fra Ligningsrådet

Selvstændige der går hver til sit

Ophør af selvstændig virksomhed eller optagelse af nye ejere har skattemæssige konsekvenser, som bør drøftes med din skatterådgiver.

I en sag ved Ligningsrådet havde to revisorer i mange år drevet en fælles revisionsvirksomhed. De ønskede nu at dele revisionsvirksomheden. Ifølge deres logiske sans havde de ikke tjent nogen penge ved delingen, idet de hver især tog deres kunder med sig. De skulle heller ikke betale noget til hinanden.

Ligningsrådet mente imidlertid ikke, at revisionsvirksomheden kunne deles, uden at revisorerne skulle betale skat. De to revisorer skulle begge beskattes af fortjenesten ved salget af halvdelen af deres andel af virksomhedens goodwill. Samtidig havde de købt halvdelen af den andens goodwill.

Eksempel

Værdi af goodwill 2 mio. kr. Anskaffelsessum 0 kr.

Skat

Likviditet

Salg

-1.000.000

0

Skat

+630.000

-630.000

Køb

+1.000.000

0

Afskrivning

-142.857

+90.000

Saldo/likviditet

857.143

-540.000


Vores kommentar

Selvom revisorerne kan afskrive på den tilkøbte goodwill over de næste syv år, føles beskatningen hård, fordi fortjeneste på goodwill beskattes straks. Revisorerne får ikke tildelt nogen likviditet ved opdelingen.

Gode råd

Alternativt kunne virksomheden have været omdannet til et selskab. Herefter kunne selskabet spaltes skattefrit i to selskaber.

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Jorcks Passage, Opg. B., 1. sal

1162 København K

 

Artikel nr. 2004-5. 16. januar

Kilde: SKM 2003-590 LR