Klar besked for selskaber og hovedaktionærer

Folketinget vedtog i maj 2004 en ny lov om bindende ligningssvar for selskaber og hovedaktionær

Folketinget vedtog i maj 2004 en ny lov om bindende ligningssvar for selskaber og hovedaktionærer. Loven er en opfølgning på de regler, som Folketinget vedtog i foråret 2003 om bindende ligningssvar for fysiske personer og dødsboer.

Med de nye regler er det muligt for selskaber og hovedaktionærer med mindre komplicerede forhold

  • inden for kort tid (en måned) og
  • mod betaling af et gebyr på 300 kr.

at få et bindende ligningssvar fra den skatteansættende myndighed om virkningerne af en påtænkt eller gennemført disposition.

Overvejer du som hovedaktionær for eksempel at købe en ejendom ud af et selskab, kan du få klar besked om den skattemæssige salgssum. Skattemyndighederne kan ikke efterfølgende ændre prisen. I stedet for at gå i uvished i over 3 år, vil det tit være en fordel at få et bindende ligningssvar inden dispositionen gennemføres.

Svaret er bindende

Svaret er bindende for skattemyndighederne i fem år. Skattemyndighederne kan dog i enkelte tilfælde gøre bindingsperioden i svaret kortere. Ligningssvaret er ikke bindende for myndighederne, hvis forudsætningerne for svaret ændres. Skatteyder kan påklage et bindende ligningssvar på samme måde, som skatteyder kan klage over en skatteansættelse.

I modsætning til bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet er spørgsmål vedrørende de skattemæssige virkninger for andre skatteydere end spørgeren ikke medtaget under ordningen med bindende ligningssvar.

Afvisning

Skattemyndighederne kan afvise at give et bindende ligningssvar i følgende tilfælde:

 

  • hvis spørgsmålet er af mere vidtrækkende betydning
  • hvis spørgsmålet vedrører et meget stort beløb, eller
  • hvis svaret er usikkert på grund af uklart faktum, eller andre hensyn taler afgørende imod en besvarelse.

Skattemyndighederne kan ikke afvise sagen alene med den begrundelse, at spørgsmålet er kompliceret. Men sagen kan på den anden side dog være så kompliceret, at det ikke er muligt at besvare den inden for den fastsatte tidsfrist på 1 måned.

Ikrafttræden

Loven har virkning således, at det fra og med 1. juli 2004 er muligt for juridiske personer og hovedaktionærer at få bindende ligningssvar om påtænkte eller gennemførte dispositioner vedrørende indkomståret 2004 og senere indkomstår.

Vores kommentar

Med loven er retssikkerheden for selskaber klart forbedret. Før var selskaber tvunget til at anmode Ligningsrådet om en bindende forhåndsbesked. Sagsbehandlingen i Ligningsrådet er efterhånden over 1 år på enkelte kontorer.

Selv om målsætningen om 1 måneds sagsbehandling ikke altid holder i kommunen, kan det forventes at gå væsentligt hurtigere end ved Ligningsrådet.

Ordningen med bindende ligningssvar for fysiske personer har været en succes. Således har der i de første 6 måneder været afgivet mere end 700 bindende ligningssvar.

Gode råd

Vi kan nævne følgende eksempler på spørgsmål, som du kan stille:

  • Kan renten på lånet fra hovedaktionæren til selskabet sættes til 5%?
  • Kan der aftales en pensionsindbetaling for hovedaktionæren på 1 mio. kr., uden at der er tale om maskeret udbytte? (Se også Aktuel Skat 2004-16 om pensionsindbetalinger til direktør).
  • Anses hovedaktionæren for at have sommerhuset til rådighed hele året, når det udlejes til medarbejderne?
  • Det er en god ide at medsende spørgerens holdning til spørgsmålet med begrundelse og henvisning til relevante lovbestemmelser.

 

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th

1552 København V

 

Artikel nr. 2004-12. 18. juni

Kilde: Lov nr. 357 af 19. maj 2004