Aktuel Skat 2022

Du har nu mulighed for at få adgang til alle SkatteInforms artikler herunder nyhedsbrevet Aktuel Skat. Som kunde, abonnement eller medlem af skatteborgerforeningen kan du endvidere få mulighed for fremover at modtage SkatteInforms nyhedsbrev Aktuel Skat pr. e-mail. Aktuel Skat er et elektronisk nyhedsbrev fra SkatteInform til revisorer og deres klienter, der ønsker at være ajour med, hvad der sker på skatteområdet - både når det drejer sig om erhvervsmæssige og personlige skatteforhold.
 
17-11-2022

Firmabil er ”IKKE” et økonomisk gode

Mange virksomheder tilbyder en firmabil/fri bil som et led i medarbejderens lønpakke. De fleste tænker, at fri bil må være en økonomisk fordel. Vi har sammenholdt udgifterne og reglerne for beskatning af fri bil for EL biler contra benzin og dieselbiler. Derudover har vi undersøgt om reglerne for beskatning af fri EL bil gør valget af fri bil  attraktivt. Vi har kigget på de eksisterende regler og det fremlagte lovforslag før valget i november 2022. Baseret på dette mener vi, at der skal lempes yderligere på beskatningen af fri EL bil for hurtigere at få flere grønne biler på vejene.


01-11-2022

Frivillig indbetaling af acontoskat 2022 for selskaber

Nu er det igen tid til at indbetale acontoskat for de selskaber, der er omfattet af acontoskatteordningen.


01-11-2022

Beregn restskatten for 2022 – kom på forkant med skatten for 2023

Renter af eventuel restskat er stadig ikke fradragsberettigede, som de fleste andre renteudgifter. Det kan derfor blive en forholdsmæssig dyr løsning ikke at betale din forventede restskat frivilligt inden årets udgang. Derfor opfordrer vi stadig til at du får beregnet din forventede skat for indkomståret 2022 inden årets udgang.


21-10-2022

Ejer du ejendom i udlandet?

Mange ejer en ejendom i udlandet og endnu flere går rundt med tanken om at købe en. Men ikke alle er klar over de skattemæssige konsekvenser i Danmark, som en ejendom i udlandet medfører. Læs med her om reglerne i Danmark.


21-10-2022

Skattestyrelsen får informationer om din ejendom i udlandet

Rigtig mange danskere får breve fra Skattestyrelsen vedrørende deres ejendomme i udlandet. Det kan have væsentlige skatteretlige og potentielt strafferetlige konsekvenser for dig. Hvis du ejer ejendom i udlandet, kan det betale sig, at du oplyser Skattestyrelsen herom, før Skattestyrelsen får oplysningerne.  


26-08-2022

For dig der vil vide, om du kan få lempelse for dansk skat ved arbejde i udlandet.

Er du klar over at Danmark har indført interne skattelempelsesregler, der gør det muligt for dig at spare skat, når du arbejder i udlandet? Ved brug af LL §33A kan du få fuld eller halv skattelempelse, hvis du opfylder betingelserne. Læs med her og se, om du opfylder betingelser!


17-05-2022

Nyt om kørselsgodtgørelse og satser

Skattefri kørselsgodtgørelse og satser:


07-03-2022

Opkrævning af ulovlige skatter

Vi har den 3. december 2021 udsendt nedenstående information om opkrævning af ulovlige skatter.                              

Vi har nu fået svar fra Skattestyrelsen, som du kan læse her:

 


22-02-2022

Årsopgørelse eller oplysningsskema

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­I marts måned 2022 udsendes årsopgørelser til alle. Vær opmærksom på, om du skal udfylde et oplysningsskema. Hvis du er en af dem, der skal udfylde et oplysningsskema og ikke gør det, vil din årsopgørelse med stor sikkerhed være forkert, da Skattestyrelsen givet vil mangle oplysninger fra dig. Det kan blive en dyr og meget besværlig affære.

Det kan være en stor ulempe for dig, hvis du ikke udfylder et oplysningsskema, når du er omfattet af reglerne herfor.