Stor pensionsindbetaling til direktør

Landskatteretten har godkendt indbetaling på over 10 mio. kr. 

Landsskatteretten har i en ny afgørelse godkendt en indbetaling på over 10 mio. kr. på arbejdsgiveradministreret pensionsordning for en direktør, der samtidig var eneejer af selskabet.

Direktøren var den eneste ansatte i selskabet. Han var uddannet skibs-ingeniør og havde specialiseret sig inden for et område, hvor der på verdensplan kun var 1-2 personer, der drev samme type virksomhed .

Direktørens kontraktmæssige løn var kun 360.000 kr. om året. Der blev indgået en pensionsaftale, hvor selskabet skulle indbetale foreløbig 2.600.000 kr. på en ratepensionsordning. Aftalen indeholdt mulighed for justering.

Selskabets egenkapital skulle som minimum forrentes med 15% før præmieindbetaling kunne finde sted.

Det første år indbetalte selskabet 1.600.000 kr. på ratepensionen. I de 3 efterfølgende år blev indbetalingerne forhøjet til henholdsvis 2.600.000 kr., 2.600.000 kr. og 5.200.000 kr.

Selskabets indtægter bestod primært af formidlingsprovisioner. I de 3 år var selskabets omsætning steget væsentligt, og årets resultat før løn og pensionsindbetalinger var steget fra ca. 4 til 7 mio. kr. Efter pensionsindbetalingerne lå årets resultat derfor mellem ca. 1 og 2 mio. kr. I de foregående år, hvor der ikke havde været foretaget indbetalinger til pensionsordninger, lå de årlige resultater før løn og pensionsindbetalinger på ca. 1 mio. kr. Egenkapitalen voksede i perioden fra 1995 til 2001 fra ca. 0,5 mio. kr. til ca. 6,5 mio. kr., ligesom der i enkelte år havde været udbetalt pæne udbytter.

Regionen mente, at aflønningen oversteg en rimelig aflønning for direktørens indsats i selskabet. Regionen havde derfor alene godkendt fradrag for pensionsindbetalingerne i 1998, 1999 og 2000 med henholdsvis 1.500.000 kr., 1.600.000 kr. og 1.700.00 kr., mens den overskydende del af indbetalingerne blev anset for udbytte.

Landsskatteretten udtalte:

"Et selskab og dets hovedanpartshaver, der er ansat som direktør i selskabet, kan som udgangspunkt med skattemæssig virkning aftale det vederlag, de finder passende. Der kan således ikke statueres maskeret udbytte, blot fordi en direktørs løn er meget høj. Der må bl.a. henses til, hvad andre virksomheders direktører, der ikke er aktionærer, oppebærer i løn i lignende stillinger."

Landsskatteretten lagde afgørende vægt på, at selskabets konsolideringsbehov var blevet tilstrækkeligt tilgodeset.

Der blev også lagt vægt på, at selskabets indtjening var resultatet af hovedanpartshaverens kontakter inden for branchen og hans personlige kompetencer i form af hans specialviden.

Vores kommentar

Hvis regionens afgørelse stod ved magt, ville konsekvenserne være, at selskabet ikke fik fradrag for udbetalingen, idet der var tale om udbytte. Samtidig ville hovedanpartshaveren blive beskattet af hele beløbet som udbytte.

Afgørelsen er meget konkret begrundet. Der er således ikke frit slag med hensyn til størrelsen af en direktørs løn og pension. Det særlige i denne sag var, at der var tale om et enkeltmandsselskab, som alene i kraft af indehaverens indsats og ekspertise havde opnået en særdeles god indtjening.

Gode råd

Hovedaktionærer bør ikke ukritisk indbetale større beløb på en pensionsordning. Hvis du er i tvivl, kan du anmode om et bindende ligningssvar fra kommunen.

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

eller send en e-mail på info@skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th

1552 København V

 

Artikel nr. 2004-16. 12. juli

Kilde: SKM 2004-279 LSR