Udenlandske værdipapirer

 

Ejer af udenlandske værdipapirer 

Er du fuld skattepligtig til Danmark, og samtidig har udenlandske værdipapirer, er avancer/tab samt udbytter fra disse værdipapirer skattepligtige til Danmark. Har du derimod børsnoteret værdipapirer i udenlandske depoter, skal disse være registeret i SKATs aktiesystem. Hvis disse værdipapirer ikke er registeret, er det ikke muligt at få fradrag for et eventuelt tab indregnet i skatteberegningen. SKATs aktiesystem findes i din skattemappe.

 

Du får fradrag for den udbytteskat, som er betalt i udlandet, dog højst det beløb som kildelandet har ret til at beskatte med efter dobbeltbeskatningsaftalen. Har kildelandet opkrævet mere skat, end de har ret til, kan du tilbagesøge den for meget betalte udbytteskat i kildelandet.

 

 

Bliver du aflønnet med udenlandske optioner gennem optionsprogrammer fra din arbejdsgiver, skal værdien af disse optioner selvangives og beskattes i Danmark som personlig indkomst. Beskatningen afhænger af, hvilken form for aflønning det drejer sig om. Modtager du tegningsretter (warrants) sker beskatningen ved udnyttelsestidspunktet eller ved retserhvervelsestidspunktet. Det er ansættelsesforholdet og vestingsbetingelser, der er afgørende for beskatningen og beskatningstidspunktet. Der er tale om kompliceret regler som ofte er blevet ændret, hvorfor rådgivning altid tilrådes.

 

Har du modtaget dine optionsaflønning, mens din skattepligt til Danmark var ophørt, og er du efterfølgende tilbageflyttet, eller du er tilbageflyttet midt i optionsprogammet, vil det være en god ide at søge rådgivning om, hvorledes optionsaflønningen kan være skattefri eller skattepligtig til Danmark.

 

Vi har ekspertise indenfor følgende optionsaftaler:

 

  • Restricted stock options
  • Warrants (tegningsretter)
  • Optioner (køberetter)
  • Medarbejderaktier til favørkurser

 

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker hjælp til at opgøre de gennemsnitlige anskaffelsessummer af dine værdipapirer samt registrering i SKATs aktiesystem. Vi har været behjælpelig med opgørelse af historiske anskaffelsessummer helt tilbage til 1970’erne. 

  

Ønsker du at blive kontaktet af SkatteInform Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 35394206, er du velkommen til at bruge vores kontaktformular nedenfor.  Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med persondataforordningen. Du vil blive kontaktet med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.