Du bor i Danmark og har pensioner eller formue i udlandet

Når du er fuld skattepligtig til Danmark, og samtidig modtager pensioner fra udlandet, skal disse pensioner fremgå af din danske selvangivelse. Pensioner fra udlandet indberettes ikke automatisk til Danmark.

 

Pensioner er inddelt i 3 typer:

 

  • Social pension, fx folkepension, førtidspension, ATP
  • Privat pension, fx pension der er optjent under et ansættelsesforhold, eller indbetalt privat i en bank/et forsikringsselskab
  • Offentlig pension, fx når du har været ansat ved det offentlige, herunder tjenestemandspension

 

Beskatningen af udenlandske pensioner afhænger af de indbyrdes aftaler, som Danmark har indgået med de øvrige lande. Der findes både dobbeltbeskatningsaftaler og internationale aftaler. I disse aftaler er der udtrykkelig taget stilling til, hvilket land der har beskatningsretten, og hvordan de enkelte pensionstyper skal beskattes. 

 

Udenlandske personer beskattes forskelligt alt afhængig af, hvilke pensionsordning/livsforsikring, som du har tegnet i udlandet.

 

Formue

Har du formue i udlandet, skal værdien af formuen hvert år selvangives. Det kan f.eks. være:

 

  • Bankkonto i udlandet
  • Ejendom i udlandet
  • Kursværdi af børsnoteret værdipapir i udenlandsk depot
  • Kursværdi af unoterede aktier i udlandet

 

Ejendom i udlandet

Ejer du en ejendom i udlandet, skal du betale ejendomsværdiskat efter de danske regler, men du får dog et nedslag for betalt udenlandsk skat af ejendommen.

 

Ejendommen skal registreres på din selvangivelse på samme vilkår som danske ejendomme. Har du indtægter ved udlejning skal disse også medtages i selvangivelsen.

 

Udenlandske ejendomme, hvor den udenlandske ejendomsvurdering ikke er godkendt af Skattestyrelsen, skal bruge ejendommens anskaffelsessum som grundlag for beregning af ejendomsværdiskatten. Anskaffelsessummen omregnes (indekseres) til, hvad der svarer til anskaffelsessummen i et af disse år:

 

  • 2001 med tillæg af 5 pct.
  • 2002
  • oktober i det aktuelle indkomstår

 

Den laveste værdi af disse tre år, vælges som grundlag for beregning af ejendomsværdiskatten. Denne beregning kaldes også for en EVS-beregning.

 

Kontakt os 

Du kan altid kontakte os og få et gratis og uforpligtende tilbud. Vi vil gerne tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig, og hvilke løsninger du har behov for.

 

Ønsker du at blive kontaktet af SkatteInform Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 35394206, er du velkommen til at bruge vores kontaktformular nedenfor.  Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med persondataforordningen. Du vil blive kontaktet med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.