Dødsbobeskatning

 

Skal vi hjælpe dig med behandlingen af dødsboet?

Få hjælp til behandling af dødsboet hos SkatteInform. Vi har stor erfaring og faglighed med opgørelse af dødsboer. Der er meget der skal tages hånd om og mange frister at overholde, når et bo skal deles. Vi hjælper dig med at forestå den løbende kontakt med skifteretten samt at bistå med udarbejdelse af diverse dokumenter til skifteretten og Skattestyrelsen.

 

Du kan som arving sidde i uskiftet bo eller privat skifte.

 

 

USKIFTET BO

 

Uskiftet bo betyder, at længstlevende overtager boet efter førstafdøde, uden at dødsboet skiftes. Arven udloddes derfor ikke til afdødes arvinger, og du kan herefter økonomisk fortsætte som hidtil, idet du fortsat kan råde over din afdøde ægtefælles formue.

 

Det vil sige den længstlevende ægtefælle har fuld råderet over de økonomiske midler, som er fællesejet med førstafdøde. Længstlevende ægtefælle kan ikke sidde i uskiftet bo, hvis førstafdøde havde fuldstændig særeje. Hvis afdøde har særbørn skal de desuden give skriftlig tilladelse til, at du kan sidde i uskiftet bo.

 

Om uskiftet bo er en god idé eller ej afhænger af jeres fælles formue. Vi kan hjælpe dig med at klarlægge fordele og ulemper ved at fortsætte i uskiftet bo. På den måde kan du træffe det valg, der er allerbedst for dig.

 

For ægtefæller der sidder i uskiftet bo, kan vi bistå med udarbejdelse af selvangivelse for det indkomstår afdøde går bort. Skattestyrelsen er ikke i stand til at udarbejde selvangivelsen medmindre der indsendes oplysninger herom. Afdødes indkomst og fradrag overføres og beskattes hos længstlevende ægtefælle.

 

 

PRIVAT SKIFTE

 

Ønsker du sammen med de øvrige arvinger selv at disponere over afdødes bo, kan I vælge privat skifte. Det betyder, at I selv skal opgøre boet og dele arven imellem jer.

 

Der er væsentlige betingelser som I arvinger skal være enige om før skifteretten tillader denne form. Blandt andet skal alle arvinger være enige om samtlige dispositioner som for eksempel deling af indbo og salg af ejendom.

 

Forløbet skal nøje planlægges, og alle dokumenter skal indleveres til skifteretten senest 15 måneder efter dødsdagen.

 

Ved privat skifte er det ofte en fordel at udpege en rådgiver med erfaring indenfor skifteret og dødsbo, som kan varetage de mange opgaver som dødsbobehandlingen kræver.