Skatterådgivning

 

SkatteInform yder skatterådgivning

Vi har specialiseret os i viden om skattelovgivningen & retspraksis på skatteområdet 

SkatteInforms medarbejdere er et team af skattekonsulenter og en statsautoriseret revisor, der har specialiseret sig i viden om skattelovgivningen og retspraksis på skatteområdet. 

 

Skatterådgivning er vores spidskompetence 

Vores kompetencer sikrer, at der bliver taget højde for de skattejuridiske og økonomiske aspekter, og vores skatterådgiver kan føre skattesager til og med Skatteankestyrelsen (Landsskatteretten), og indhente bindende svar fra myndighederne. Dette har alene kunne gøre lade sig gøre, grundet vores indgående arbejde med skattesager og vores kontinuerlige kontakt med SKAT som myndighed. 

 

Grundig og professionel skatterådgivning af skatterådgivnings eksperter 

Vores skatterådgivning er kendetegnet ved en grundig gennemgang af dine muligheder for at optimere din skat. Vi skaber et overblik over dine økonomiske forhold og ligger en langsigtet skatteoptimeringsstrategi, som skaber værdi for dig og din virksomhed. Dette viser sig at være den rette løsning for mange, og dermed medvirkende til, at skatteretlige problemstillinger og forhold behandles korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan læse mere om vores skatteretlige eksperter her.

 

Vi kan rådgive dig og din virksomhed om skatteregler både i Danmark og internationalt

I forhold til virksomheder, står vi til rådighed i forbindelse med spørgsmål om løbende drift, vi har kompetencer indenfor køb og salg af virksomheder og ejendomme. Vi tager højde for de skattemæssige aspekter, der kan forekomme i sådanne handler. Herudover har vi stor erfaring med rådgivning af selskabskonstruktioner og omstrukturering ved generationsskifte eller virksomhedsomdannelse.

 

På det personlige niveau har vi kompetencer indenfor planlægning af til- og fraflytning samt ind- og udstationering af medarbejdere. Vi har gennem årene haft mange sager indenfor dette område, og har derfor stor erfaring hermed, og vi har samtidig stort indblik i dobbeltbeskatning og social sikring.

 

Vi kan rådgive om beskatning af udenlandske pensionsordninger, beskatning af optioner eller warrants og planlægge beskatning efter særlige ordninger, herunder virksomhedsskatteordningen, forskerskatteordningen, Øresundsbeskatning mv. Har du en udlejningsejendom, kan vi bistå med udarbejdelse af udlejningsregnskab samt beskatning efter de gunstige skatteordninger.

 

Vi har nedenfor opstillet eksempler på vores skatterådgivning:

 

Relateret til selvangivelsen:

 • Vi beregner din skattepligtige indkomst og udfylder din selvangivelse.
 • Skat af afkast på værdipapirer, lagerbeskatning og realisationsbeskatning
 • Skat af afkast på udenlandske værdipapirer
 • Vi rådgiver om regler for begrænset skattepligtige.
 • Skatteoptimering gennem virksomhedsskatteordningen mv.
 • Skat af indkomst fra udenlandske selskaber, eks. LLC, S-corp, C-corp, Trust m.fl.
 • Beskatning af piloter, forskere og grænsegængere.  
 • Vi bistår med beregning af fortjeneste/tab ved salg af fast ejendom.
 • Vi beregner din aktieindkomst fra danske og udenlandske depoter, herunder restricted stock options og medarbejderaktier mv.  
 • Vi fører skattesager for både private og virksomheder.  
 • Skattefri virksomhedsomdannelse og tilrettelæggelse af generationsskifte.
 • Rådgivning om beskatning af hovedaktionærer og ledelse i virksomheder/selskaber.
 • Regler om beskatning af personalegoder.
 • Beskatning af dødsboer – såvel som bo- og gaveafgift  
 • Beskatning af fast ejendom
 • Beskatning af bitcoins
 • Beskatning af personalegoder

Skatterådgivning i forbindelse med skattesager:

 • Er din skattesag forældet eller ugyldig eller andre formalitetsmangler
 • Vi kan vurdere om der er tale om simpel eller grov uagtsomhed i din sag
 • Muligheder for at ændre lovlige valg af selvangivelsesdispositioner
 • Bindende svar

Beskatning af hovedaktionærer og ledelse i virksomheder:

 • Særregler for hovedaktionærer og ledelse
 • Beskatning af personalegoder
 • Pas på ulovlig aktionærlån
 • Områder med skærpede dokumentationskrav for hovedaktionærer

Rådgivning vedr. udenlandske skatteforhold:

 • Beskatning af fast ejendom i udlandet
 • Beskatning af udenlandske pensioner
 • Beskatning ved til- og fraflytning
 • Beskatning af forskellige typer udenlandsk indkomst
 • Lempelse i Danmark af skat af udenlandsk indkomst
 • Skat af indkomst fra udenlandske selskaber, eks. LLC, S-corp, C-corp, Trust m.fl.

Anden rådgivning:

 • Assistance med udarbejdelse af skatteforbehold i forbindelse med disponeringer
 • Omstrukturering af din virksomhed
 • Fusion, spaltning af selskaber, tilførsel af aktiver, skattefri aktieombytning.
 • Assistance med opbygning og ændring af koncernstruktur.
 • Skattefri virksomhedsomdannelse og planlægning af generationsskifte.
 • Gaver indenfor familien i levende live
 • Beskatning af dødsboer – såvel som bo- og gaveafgift.
 • Momspligt eller lønsumsafgiftspligt

 

Hold dig opdateret på den nyeste viden indenfor skattelovgivningen og retspraksis indenfor skatteområdet

Du har nu mulighed for at få adgang til alle SkatteInforms artikler herunder nyhedsbrevet Aktuel Skat, hvor du få den nyeste viden indenfor skattelovgivningen og retspraksis indenfor skatteområdet. Find den nyeste viden her.

 

Kontakt os og hør os nærmere indtil, hvordan vi give dig og din virksomhed skatterådgivning

Måtte du have behov for assistance eller har du modtaget brev fra SKAT, er du velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at hjælpe dig videre.   

 

 

 

Ønsker du at blive kontaktet af SkatteInform Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 35394206, er du velkommen til at bruge vores kontaktformular nedenfor.  Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med persondataforordningen. Du vil blive kontaktet af vores team med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.