Du bor og arbejder i udlandet

 

Når du bor og samtidig arbejder i udlandet, kan du visse tilfælde være skattepligtig til Danmark

Når du bor og samtidig arbejder i udlandet, kan du i visse tilfælde stadig være skattepligtig til Danmark. Hvis ikke du er fraflyttet Danmark med en fraflytningsattest fra SKAT, vil du stadig være registreret som fuld skattepligtig til Danmark. Du vil derved blive beskattet efter globalindkomstprincippet af dine udenlandske indkomster.

 

Der kan også forekomme en situation, hvor du ikke kan undgå fuld skattepligt til Danmark, fordi du har rådighed over en bolig. Hvis du alligevel ønsker fraflytning, kræver SKAT at du enten, opsiger din lejebolig eller sælger din ejerbolig. Hvis du lejer din bolig ud, skal udlejningen være uopsigelig fra din side med mindst 3 år, således at du skattemæssigt ikke har råderet over din bolig mere. Hvis du opfylder betingelser herfor, kan din fulde skattepligt til Danmark ophøre.

 

Du vil dog stadig være begrænset skattepligtig af visse indkomster fra Danmark. Disse indkomster kan f.eks. være:

 

  • Bestyrelseshonorar fra dansk selskab
  • Indtægter fra udlejningsejendom i Danmark
  • SU og pensioner fra Danmark
  • Dansk virksomhed med fast driftssted her i landet. Du er som udgangspunkt skattepligtig af et eventuelt overskud i Danmark.

 

Fraflytterskat

Hvis du har aktiver i Danmark – f.eks. aktier med en værdi på over 100.000 kr., kan du vælge om du vil betale fraflytterskat også kaldet exitbeskatning, eller søge om at være med i en henstandsordning. Med henstandsordningen kan du udskyde betalingen af din fraflytterskat, eller hvis du har planer om at vende tilbage til Danmark efter endt ophold i udlandet.  

 

Kontakt os 

Du kan altid kontakte os og få et gratis og uforpligtende tilbud. Vi vil gerne tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig, og hvilke løsninger du har behov for.

 

Ønsker du at blive kontaktet af SkatteInform Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 35394206, er du velkommen til at bruge vores kontaktformular nedenfor.  Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med persondataforordningen. Du vil blive kontaktet med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.