Fordele og ulemper ved virksomhedsordningen­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ kontra selskabsform

SkatteInform er eksperter i rådgivning om valg af virksomhedsordning contra valg af beskatning efter kapitalafkastordningen eller personskatteloven samt rådgivning ved valg af selskabsform.

 
Hvis du overvejer eller driver erhvervsdrivende virksomhed kan du vælge beskatning i henhold til virksomhedsskatteloven. Denne lov har to beskatningsordninger: Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen.

 

Hvad er kapitalafkastordningen?

Kapitalafkastordningen er den enkle beskatningsordning, som stiller færre krav til opdeling af din privat økonomi og din erhvervsvirksomheds økonomi.

 

Hvorfor vælge virksomhedsordningen contra kapitalafkastordningen?

Hvis du driver erhvervsvirksomhed på fuld tid, vil det næsten altid være at foretrække, at vælge virksomhedsordningen frem for kapitalafkastordningen. Ved valg af virksomhedsordningen får de mulighed for at blive beskattet på næsten samme måde, som hvis du driver virksomhed i selskabsform.

 

Opmærksomhedspunkter ved selskabsform

Ved selskabsform er det en række fælder, som du skal være opmærksom på. Til gengæld hæfter du kun begrænset for gæld, medmindre at banken eller andre kreditorer beder om fuld kaution for en eventuel kassekredit.

Kontakt os får rådgivning om valg af virksomhedsform samt etableringsrådgivning samt få belyst fordele og ulemper ved de mulige beskatningsformer i din/jeres situation. 


Vi vil gerne hjælpe dig, så du/I får mere tid til at komme godt i gang med din/jeres virksomhed og således, at du undgår skattefælderne.