Beskatning af piloter og kabinepersonale

Centrale forhold har betydning for, hvilken land og regel en pilot eller kabinepersonale, skal beskattes efter

Det kan være svært at gennemskue beskatningsreglerne for piloter og kabinepersonale, der arbejder med luftfart i international trafik for et luftfartsselskab med base og hovedsæde i udlandet. Der er nogle centrale forhold, som medvirker til, i hvilket land og efter hvilken regel en pilot eller kabinepersonale, skal beskattes efter.  

 

Tre centrale spørgsmål er:

 

  1. Hvor foretagendet (ledelsens hovedsæde), der driver luftfartøjet, er hjemmehørende?
  2. Anvendes luftfartøjet i international trafik?
  3. I hvilket land er piloten eller kabinepersonalet hjemmehørende?

 

Der findes selvfølgelig andre personlige forhold, som kan have indflydelse i beskatningen af en pilot eller kabinepersonale, der arbejder for et udenlandsk luftfartsselskab. Disse kan f.eks. være pilotens eller kabinepersonalets skattemæssige status, antal dage i udlandet og livsinteresser mv.

 

Skattestyrelsen har de seneste par år haft piloter, som deres kontrolområde, og det har givet anledning til markante ændringer samt opstramning af fortolkningen af reglerne for beskatning af piloter, der arbejder i international trafik for et udenlandsk luftfartsselskab. Afgørelserne fra Skattestyrelsen har medvirket til store og økonomiske konsekvenser for de berørte piloter.

 

Har du fået tilbudt en stilling hos et udenlandsk luftfartsselskab, der opererer i international trafik eller er du i dag ansat hos et udenlandsk luftfartsselskab, der opererer i international trafik, råder vi dig til at søge konkret rådgivning. Du bør som udgangspunkt få undersøgt, hvilket land der har beskatningsretten, og om du gennem årene har selvangivet korrekt og fyldestgørende til Skattestyrelsen.

 

Personalegoder og pensioner

Et andet forhold som piloterne og kabinepersonalet overser i forbindelse med deres selvangivelse, er personalegoderne fra deres udenlandske arbejdsgiver. De mest normale personalegoder for piloter og kabinepersonale er diæter, livs- og sundhedsforsikringer. Bemærk at alle arbejdsgiverbetalte personalegoder er skattepligtige i Danmark. Vi har erfaret at de udenlandske luftfartsselskaber har forsøgt at gøre brug af reglerne for skattefrie diæter efter de danske skatteregler, men efter Skattestyrelsens kontrol har de ikke opfyldt betingelserne herfor, og piloterne er blevet beskattet af alle diæterne som personlig indkomst. Bemærk at der er specielle regler for logi for flyvende personale.

 

For udenlandske pensioner, selvom de er privattegnet eller arbejdsgiveradministrerende er der oplysningspligt for disse pensionsordninger til Danmark. Vi råder til, at du får undersøgt hvilken ordning dine udenlandske pensionsordninger hører under i den danske skattelovgivning, og samtidig oplyse dette til Skattestyrelsen.

 

Social sikring

Social sikring kan være svært at have med at gøre, og det er svært at gennemskue i hvilket land man er social sikret i. Reglerne er kompliceret, og der sker ændringer som følge af EU-forordninger.

 

For piloter og kabinepersonale, der har bopæl i Danmark, og arbejder som flyvende personale i to eller flere EU-lande, betragtes det land, hvor personalet har hjemmebase for at være det land vedkommende er social sikret i. Hjemmebasen er det sted, hvor den pågældende normalt påbegynder og afslutter en tjenesteperiode, og hvor luftfartsselskabet under normale omstændigheder ikke er ansvarligt for indkvartering af det pågældende besætningsmedlem.

 

Der findes dog nogle særregler for EØS-lande, Schweiz og lande udenfor EU, som Danmark har indgået særaftaler med. Ved flyvninger til andre lande udenfor EU, kan hjemmebase-reglen ikke være anvendelig, her skal myndighederne indbyrdes afgøre ved brug af særaftalerne, hvor vedkommende skal være social sikret.

 

Det er den ansatte og arbejdsgiver som har ansvar for at undersøge, hvor vedkommende er social sikret. Vi anbefaler, at piloter og kabinepersonale får undersøgt, om de er social sikret i det rigtige land. Dette gøres ved at kontakte den ansvarlig myndighed i det land, hvor vedkommende har bopæl.  

 

Kontakt os 

Har du brug for rådgivning eller assistance med din selvangivelse, er du velkommen til at kontakte os. Vi vil gerne tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig, og hvilke løsninger du har behov for.

 

Ønsker du at blive kontaktet af SkatteInform Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 35394206, er du velkommen til at bruge vores kontaktformular nedenfor.  Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med persondataforordningen. Du vil blive kontaktet med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.