Du har solgt din virksomhed, men vil gerne undgå ophørsbeskatning af din virksomhedsordning (VSO)

Hvis du ønsker at virksomhedsordningen bibeholdes og ophørsbeskatning derved helt udskydes skal du etablere en ny virksomhed, som kan indgå i virksomhedsordningen senest inden udgangen af det år, der følger efter salgs/ophørsåret for den anden virksomhed. I realiteten kan ophørsbeskatningen udskydes uendeligt.

 

Du skal betragtes som selvstændig erhvervsdrivende

Det er et krav, at du kan betragtes som selvstændig erhvervsdrivende. Begrebet selvstændig virksomhed defineres gennem praksis.

 

I 2017 blev udlejning af en garage anset for selvstændig virksomhed selvom denne gav et yderst beskedent overskud fra år 3 og frem på ca. kr. 2.000 årligt. Denne afgørelse er i tråd med en tidligere afgørelse fra 2014, hvor en anden garage ligeledes med et beskedent overskud blev godkendt.

 

I 2018 blev en garageudlejning derimod underkendt som selvstændig virksomhed idet denne gav et yderst beskedent underskud (efter afskrivninger og revisorudgifter).

 

Har du opsparet overskud i din VSO og ønsker at udskyde beskatningen af den ved at etablere eller overtage ny virksomhed, skal du således være meget opmærksom på, at denne skal kunne betragtes som selvstændig virksomhed.

 

Ved vurderingen af om du driver selvstændig virksomhed skal følgende forhold vurderes:

 

  • Har du påtaget dig en reel økonomisk risiko
  • Driver du virksomhed med overskud for øje
  • Hvilken intensitet drives virksomheden med

 

Bemærk i den forbindelse særligt at udlejning af afskrivningsberettiget driftsmidler ikke betragtes som selvstændig virksomhed, hvis du ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang.

 

Derudover kan hobbyvirksomheder heller ikke indgå under virksomhedsordningen.