Du bor i Danmark og arbejder i udlandet

 

Du kan i nogle tilfælde få fuld lempelse i den danske skat af din udenlandske indkomst

I en situation hvor du har bopæl i Danmark, men arbejder i udlandet, kan du i nogle tilfælde få fuld lempelse i den danske skat af din udenlandske indkomst, på trods af at du stadig opretholder din fulde skattepligt til Danmark.

 

Dette afhænger af en række faktorer alt efter hvilken model, der kan anvendes i det enkelte tilfælde.

 

I Danmark kan du vælge at blive beskattet efter:

 

  • Ligningsloven § 33
  • Ligningsloven § 33A
  • Dobbeltbeskatningsaftale, som Danmark har indgået med arbejdslandet

 

Der er valgfrihed til at bruge enten de interne lempelsesregler eller DBO. Der er selvfølgelig en række betingelser og forhold, som skal være opfyldt for at bruge den ene fremfor den anden. Det vil derfor altid være en god ide på forhånd at undersøge, hvilken model der vil være gunstig for dig at anvende. Vi råder til, at dette undersøges inden du påbegynder arbejdet i udlandet.

 

Skattefritagelse af dansk kildeskat

Hvis du er udsendt af dansk arbejdsgiver, kan du eller din arbejdsgiver bede om at få en fritagelse for at indeholde dansk A-skat og am-bidrag. Så risikerer du ikke at komme til at betale forskudsskat i to lande.

 

For at få skattefritagelsen kræver SKAT dokumentation på, at du betaler skat i arbejdslandet af den udenlandske lønindkomst. Du kan dog ikke få skattefritagelse, hvis du stadig er lønnet af din danske arbejdsgiver.

 

Flyvende personale

Er du pilot eller kabinepersonale, og arbejder hos et internationalt luftfartsselskab, kan du læse mere om beskatningsreglerne samt social sikring på vores webside beskatning af piloter og kabinepersonale.

 

Kontakt os

Der gælder forskellige regler i forskellige situationer, afhængigt af dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og det konkrete land eller interne danske skatteregler. Du bør undersøge disse forhold, inden du siger ja til at arbejde i udlandet.

 

Du kan altid kontakte os og få et gratis og uforpligtende tilbud. Vi vil gerne tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig, og hvilke løsninger du har behov for.

 

Ønsker du at blive kontaktet af SkatteInform Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 35394206, er du velkommen til at bruge vores kontaktformular nedenfor.  Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med persondataforordningen. Du vil blive kontaktet med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.