Virksomhedsordningen (VSO) kan spare dig for topskat

En af flere fordele ved at anvende virksomhedsordningen (VSO) er at du bl.a. med en korrekt planlægning/disposition i VSO, selv kan bestemme hvor meget og hvornår overskud skal komme til udbetaling. Dermed kan du også selv bestemme hvilken beskatning, der skal ske af dette overskud.

 

De nuværende skattesatser

Med nuværende skattesatser vil du ved en korrekt planlægning kunne udskyde en skat på op til (56,5% -22%) =34,5% af det overskud som du opsparer i VSO, hvorimod du kun vil blive beskattet med (39,5% - 22%) = 17,5% når du hæver beløbet igen, hvis du ikke rammer grænsen for topskat. Altså vil du ved en opsparing i VSO på blot kr. 1.000.000, og en fornuftig planlægning, kunne opnå en skattefordel på kr. 170.000. Det opsparede overskud i virksomhedsskatteordningen beskattes foreløbig med en skat på 22% indtil overskuddet  hæves ud til beskatning i den personlige indkomst.

 

Bemærk at det, som nævnt kræver en helt planlægning. Planlægning kan kombineres med planlægning af din pensionsopsparing.

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund ovenstående uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.