Negativ indskudskonto i virksomhedsordningen – et værktøj, der begrænser fradrag for private renteudgifter, og som kan medføre en øget skat

 

Man er afskåret fra at kunne spare op i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er negativ

Det er tilladt at indregne privat gæld i virksomhedsordningen, og derved opnå fradrag for private renteudgifter i den personlige indkomst. Dog skal indskudskontoen være positiv før det kan betale sig. Hvis indskudskontoen bliver negativ er du fremadrettet afskåret fra at kunne spare op i virksomhedsordningen.

 

Hvis indskudskontoen bliver negativ

Hvis indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget bliver negativ, skal der indregnes et beløb kaldet rentekorrektion i den personlige indkomst. Dette betyder, at 3% (gældende sats for 2018) af grundlaget for beregning af rentekorrektion, skal fratrækkes som kapitalindkomst og tillægges som personlig i indkomst.

 

Indskudskontoen kan give en øget skat

Således kan en negativ indskudskonto på to måder give en øget skat. Så pas på her, og tal evt. med revisor herom.

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund ovenstående uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.