Bredbåndsforbindelse til medarbejderne

Ligningsrådet godkendte 22. april 2003 en ordning, hvor en virksomhed stiller bredbåndsforbindelse til rådighed for medarbejdere, mod at medarbejderne accepterer en nedgang i den kontante løn.

Krav til ordningen

For at en ordning med medarbejderbredbånd mod lønnedgang kan accepteres skattemæssigt, er der to forudsætninger, der skal være opfyldt:

 • Der skal foreligge en aftale om en reel lønnedgang.
 • Aftalen med teleleverandøren skal alene binde arbejdsgiver, for at arbejdsgiver kan anses for at have en økonomisk risiko, blandt andet i opsigelsesperioden.

Begge betingelser blev anset for at være opfyldt i den bindende forhåndsbesked. Ligningsrådet lagde vægt på:

 • Den kontante løn reduceres med et beløb, der svarer til arbejdsgiverens direkte abonnementsafgift ved at stille bredbånd til rådighed.
 • Den aftalte lavere kontante løn får virkning på samtlige forhold, blandt andet ved beregning af feriepenge, pensionsbidrag, fremtidige procentuelle lønstigninger, overtidsbetaling mv.
 • Medarbejderens løn reguleres ikke automatisk op i forbindelse med en eventuel udtræden af ordningen, men medarbejderen kan ved den årlige lønsamtale aftale, at han udtræder af ordningen mod at få en lønforhøjelse.
 • Arbejdsgiveren har alle forpligtelser over for teleleverandøren herunder en opsigelsesfrist på 6 måneder, hvilket indebærer en økonomisk risiko, idet medarbejderen kun har en måneds opsigelse.

Eksisterende bredbåndsordninger

Virksomheder, der allerede har etableret bredbåndsordninger for deres medarbejdere, bør overveje, om de bør ændre ordningen, således at den fremover opfylder betingelserne for skattefrihed.

 

Skattemæssige konsekvenser for medarbejderen

 • Medarbejderen beskattes kun af den aftalte lavere løn.
 • Herudover beskattes medarbejderen efter reglerne om fri telefon, hvilket indebærer, at medarbejderen skal selvangive en indkomst på kr. 3.000 om året.

Medarbejderen beskattes ikke af fri telefon:

 • Hvis medarbejderen allerede har fri telefon.
 • Hvis medarbejderen har private telefonudgifter på over kr. 3.000 om året.
 • Hvis bredbåndsforbindelsen giver medarbejderen adgang til arbejdsgiverens netværk. Tilsluttede telefonforbindelser beskattes ikke i disse tilfælde. Dette gælder dog ikke mobiltelefoner.