SkatteFacit 127 2003

Lågebeskatning for korttidsarktier
Den 22. maj 2003 vedtog folketinget en ny lov om aktieløn til medarbejdere.
En upåagtet følgeændring af denne lov er, at der nu indførers nogle stramninger af reglerne om fraflytningsbeskatning på aktier og aktieoptioner.
Efter de hidtil gældene regler skete der kun fraflytterbeskatning, hvis aktierne havde været ejet i over tre år. Efter de nye regler skal en person, som ejer akier, og som fraflytter Danmark, beskattes af en eventuel værditilvækst uanset ejertiden.
Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.