Du hæfter for håndværkerens skat og moms!

I visse tilfælde hæfter privat personer for manglende afregning af skat og moms af en erhvervsdrivende

SKAT har fundet anledning til at præcisere at privat personer i visse tilfælde hæfter for eventuelt manglende afregning af skat og moms af en erhvervsdrivende.

Vi samler derfor, med denne udgave af Aktuel Skat, bolden op, idet det har vist sig, at rigtig mange privatpersoner ikke er opmærksomme på denne "nye" lov.

1. "Ny" lov indført i 2012 - grundet udenlandske håndværkere (virksomheder)

Grundet de mange udenlandske håndværkere, som tidligere tilbød billig arbejdskraft til rep./udbedring af typisk anlægsarbejder, for så efterfølgende at forlade landet igen uden afregning af skat og moms, blev der den 1. juli 2012 indført en lov til hindring heraf.

Loven betyder at privatpersoner hæfter solidarisk for en leverandørs skatter- og afgifter.

Effektuering af den solidariske hæftelse kan dog kun komme på tale såfremt:

  • Der er tale om en regning for køb af ydelser eller en kombination af både ydelser og varer (køber hæfter ikke hvis der kun er tale om køb af varer)
  • Regningen er på mere end kr. 10.000 inkl. moms (8.000 ekskl. moms)
  • Leverandøren har undladt at indtægtsføre beløbet og/eller afregne moms af beløbet, og betalingen af din regning ikke er sket elektronisk

 

2. Elektronisk betaling af regninger over kr. 10.000

Køber du som privat person varer og ydelser eller kun ydelser af et selskab/en selvstændig erhvervsdrivende, er det derfor vigtigt at du foretager elektronisk betaling af regningen, såfremt regningen er på mere end kr. 8.000 ekskl. moms.

Ved elektronisk betaling vil du ALDRIG hæfte for leverandørens evt. manglende afregning af moms og/eller skat.

Skulle du komme til at betale kontant, skal du sende en mail til SKAT via Tastselv, hvorved du også slipper for at hæfte for leverandørens evt. manglende afregning af moms og/eller skat. Denne indberetning skal ske senest 14 dage efter betalingen, dog senest 1 måned efter fakturaens modtagelse.

3. Kontakt SkatteInform

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis I er interesserede, står vi gerne til rådighed med assistance efter nærmere aftale.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk

 

SkatteInform Statsautoriserede revisorer

Frederiksborggade 54,1 tv.

1360 København K

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.