Aktuel Skat 11 2013

Acontoskat - frivillig indbetaling for selskaber­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ via ny skattekonto

Nu er det snart tid til at indbetale acontoskat for de selskaber, der er omfattet af acontoskatteordningen.

Den 20. november 2013 forfalder anden rate af selskabernes ordinære acontoskat til betaling. Men den 20. november 2013 er også fristen for eventuel frivillig indbetaling af yderligere acontoskat, såfremt du/selskabet forventer, at årets samlede skat til betaling for 2013 vil overstige årets ordinære acontoskat. Vær opmærksom på, at det for koncernforbundne selskaber gælder, at den samlede skat for koncernen skal betales af moderselskabet (administrationsselskabet).

Såfremt man foretager frivillig indbetaling af den forventede restskat inden 20. november 2013, modregnes en dekort på 0,1% af beløbet i det indbetalte beløb. Foretages f.eks. frivillig indbetaling på kr. 100.000 den 20. november 2013, vil selskabet i skatteopgørelsen blive godskrevet kr. 99.900. Hvis man derimod venter med at indbetale restskat til 2014, pålægges man et rentetillæg på 3,9%. Ved at indbetale forventet restskat inden 20. november 2013 opnår man således en besparelse på

4% (3,9%+0,1 %) af den samlede restskat. Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at rentetillægget ikke er fradragsberettiget.

Forventes der en lav indkomst i 2013, kan selskabet anmode om nedsættelse af den ordinære acontoskat. Principielt skulle skriftlig ansøgning herom være indsendt til SKAT senest 15. oktober, men erfaringsmæssigt har det vist sig at denne regel administreres lempeligt. Dette skyldes nok også det forhold, at det nu er muligt for selskabet at foretage denne ændring via TastSelv Erhverv og blot skal ske senest på datoen for betalingsfristen (dvs. 20. november).

 

Gode Råd

Det må anbefales at udarbejde et estimat over forventet skat til betaling for året. Såfremt selskabets likviditet er til rådighed, kan selskabet med fordel foretage frivillig indbetaling inden 20. november 2013.

Eventuelt for meget indbetalt acontoskat vil blive udbetalt i november 2014, med en rentegodtgørelse på 0,4 %, der ikke er skattepligtig.

 

Indberetning og indbetaling af frivillig indbetaling via ny Skattekonto

Alle selskaber har fået "tildelt" en Skattekonto hos SKAT, hvoraf alle selskabets indberetninger samt opkrævninger og ind- og udbetalinger til og fra SKAT registreres og foregår.

Ønsker selskabet at foretage frivillig indbetaling inden den 20. november 2013, kan dette ske ved at:

 1. Selskabet indberetter dette til SKAT via TastSelv Erhverv:
  • Log på TastSelv Erhverv
  • Klik på "Selskabsselvangivelse"
  • Klik på "Acontoskat"
  • Klik på "Indberet/ændr" ud for den rate, du ønsker at ændre
  • Indberet hvor meget selskabet ønsker at indbetale i frivillig acontoskat
  • (du får nu en kvitteringsdel, med en betalingslinie, som skal anvendes ved indbetaling - se punkt 2 nedenfor).
 2. Tidligst 5 dage før betalingsfristen den 20. november 2013 indbetales beløbet til selskabets Skattekonto hos SKAT. Dette gøres ved at anvende den modtagne betalingslinje fra kvitteringsdelen, som nævnt under punkt 1 ovenfor.

 

Bemærk i den forbindelse af betalingslinjen er den samme til alle selskabets indbetalinger til Skattekontoen hos SKAT, og indbetalinger til Skattekontoen derfor heller ikke er øremærket, men anvendes til dækning af selskabets ældste gæld ifølge skattekontoen.

Hvis selskabet har anden gæld, som man/selskabet ikke lige har været opmærksom på, da vil den frivillige indbetaling af acontoskat ikke blive effektueret, idet der ikke er tilstrækkelig penge på skattekontoen. Og det selvom selskabet reelt har overført beløbet til skattekontoen. Beløbet eller en del heraf er blot anvendt til dækning af anden restance!

Bemærk at overskydende skat for 2013 først indgår på skattekontoen to bankdage efter 20. november, hvorfor denne overskydende skat ikke kan anvendes som frivillig indbetaling af acontoskat.

Vi anbefaler derfor, at der holdes nøje og jævnligt øje med Skattekontoen hos SKAT, så man undgår disse ubehageligheder.

 

Kontakt SkatteInform

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis I er interesserede i assistance med opgørelse af den skattepligtige indkomst, står vi gerne til rådighed mod honorar efter nærmere aftale.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk

SkatteInform Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Frederiksborggade 54 1. tv

1360 København K

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle