Aktuel Skat 9 2013

Skat som risikofaktor ved investering i projekter


Investering i nøglefærdige projekter kan være forbundet med forskellige risici, herunder at SKAT ikke har samme opfattelse af, hvordan indkomsten fra investeringen skal behandles skattemæssigt.

Det er væsentligt at have for øje, at en investering, som baserer sig på skattemæssige afskrivninger/fradrag, medfører at investor særligt må forholde sig til den skattemæssige risiko, som investor påtager sig ved at investere:

Som investor bør man først forholde sig til, om investeringen er interessant uden at indregne skattemæssige fordele. Hvis investeringen ikke er interessant for investor uden indregning af skattefordele, så må investor særligt forholde sig de skattemæssige forudsætninger.

Alle projekter baserer sig på erklæringer fra udbyder og revisorer, men hvis forudsætningerne ikke holder, så er det sjældent, at udbyder eller revisor har haft et økonomisk ansvar indtil nu. Derfor må investor påregne, at den skattemæssige risiko bliver investors egen regning.

Nedenfor har vi nævnt nogle eksempler på vigtige skattemæssige forudsætninger ved investering i nøglefærdige projekter:

 

 • Hvad er det skattemæssige afskrivningsgrundlag? Er der fratrukket et eventuelt ikke afskrivningsberettiget udbyderhonorar eller videresalgsavance?
 • Hvilken afskrivningssats kan anvendes ved opgørelse af virksomhedens indkomst?
 • Er aktiverne tilstede?
 • Bliver investor den reelle ejer af aktiverne?
 • Er købesummen for aktiverne for høj eller hvordan har investor/udbyder sikret sig, at der gives den rigtige handelsværdi for aktiverne?
 • Bygger investeringen på et bindende svar fra skat? Kan investor støtte ret på dette svar?
 • Opfylder investeringen reglerne for de i prospektet anvendte afskrivningsregler?
 • Hvilken skattesats er der indregnet i budgettet, når der er skattemæssige underskud og når der er skattemæssige overskud?
 • Er der indregnet skat ved udtræden af projektet (udskudt skat i investeringsperioden)
 • Kan virksomhedsordningen anvendes?
 • Er der tale om en investering i udlandet, kan investor risikere at skulle betale skat til to lande af samme indkomst?
 • Har du anden indkomst fra samme land som investeringslandet, som skal beskattes?
 • Har du overvejet om det er sandsynligt, at du evt. skal fraflytte landet på et tidspunkt ud i fremtiden. En evt. fraflytning kan medføre, at investor skal betale skat af investeringen?
 • Der er altid en risiko for at skattereglerne ændres i Danmark såvel som i udlandet.
 • Risiko for ændring i dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og det pågældende udland.
 • Der kan være indregnet ikke uvæsentlige beløb som renter af cashflow i budgetterne. Er skatten af disse renteindtægter indregnet i budgettet?
 • Skat ved død!
 • Hvem skal arve projektet og hvordan opgøres projektets værdi eller evt. forpligtelse ved død før projektets udløb?
 • Jo flere år investeringen løber, jo større er risikoen for at de skattemæssige regler eller forudsætninger ikke holder.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk

 

SkatteInform Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Frederiksborggade 54, 1. tv.

1360 København K

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.