Aktuel Skat 3 2012

Nye bøder ved ikke rettidig indberetning

Regeringen har vedtaget lov om en række nye administrative bøder, ved manglende rettidig indberetning af fx løn, fri bil, personalegoder og skattefri godtgørelse etc. Reglerne gælder allerede fra 1. juli 2012.

1. Skattekontrolloven

I Skattekontrolloven findes en lang række forpligtelser, der skal være overholdt vedrørende indberetningen, derunder rettidig indberetning samt rettidig genindberetning på grund af fejl efter anmodning fra SKAT. Overtrædelsen er strafbar.

Der er nu indført en hjemmel i skattekontrolloven for fastsættelse af bøder for manglende indberetning.

Reglen er indført dels for at sikre rettidig indberetning og for at undgå fejlagtige eller misvisende indberetninger.

2. Hvad omfatter den nye lov?

Udover rettidig og fejlagtig indberetning omfatter den nye lov også krav til dokumentation for mindre virksomheder omfattet af reglerne om dokumentation for koncerninterne afregningspriser.

Der vil desuden være forhøjet bødestraf, når man med forsæt eller ved grov uagtsomhed udfærdiger eller/og indberetter fejlagtige eller misvisende oplysninger.

3. Ikrafttræden

Lovforslaget blev vedtaget den 13. juni 2012 og reglerne træder i kraft den 1. juli 2012.

4. Bødestørrelse

De nye bødestørrelser pr. overtrædelse gældende fra 1. juli 2012 (antallet af ansatte opgøres for den måned, der ligger forud for overtrædelsen):

1-4 ansatte: Bøde på kr. 5.000

5-19 ansatte: Bøde på kr. 10.000

20-49 ansatte: Bøde på kr. 20.000

50-99 ansatte: Bøde på kr. 40.000

100 + ansatte: Bøde på 80.000 kr.

5. SkatteInforms kommentarer

Bødestraf ved for sen indberetning kan være en meget stor økonomisk byrde for mindre virksomheder, der ikke selv har ressourcer til at overholde de mange indberetnings frister og regler i forbindelse dermed. For mindre virksomheder, der ikke har tilstrækkelig ressourcer til at sikre rettidig indberetning, anbefaler vi, at virksomhederne arrangerer sig med kompetent assistance således, at alle indberetningsregler opfyldes.

En skærpet omstændighed kan være manglende indberetning af fri bil eller manglende indberetning af løn/udbytte som følge af ulovligt aktionærlån.

6. Kontakt SkatteInform

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis I er interesserede, står vi gerne til rådighed med assistance efter nærmere aftale.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk

SkatteInform Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.