Aktuel Skat 5 2013

Servicefradrag for 2013 og 2014 - og nu også på fritidsboliger

 

Med den netop vedtagne "Vækstplan DK" er muligheden for at få skattefradrag efter "Boligjobordningen" - det såkaldte "Servicefradrag/håndværkerfradrag" - blevet genindført. Ordningen omfatter nu ikke kun arbejder udført på og ved bopælen men også fritidsboliger. Det er muligt at få fradrag på op til kr. 15.000 pr. person svarende til en skattebesparelse på ca. kr. 5.000. Foruden kravene til hvilke arbejder, der er omfattet af ordningen, er der også andre betingelser, der skal opfyldes.

 

 

1. Udført i 2013 og/eller 2012

Det er et krav, at arbejdet er udført i 2013 og/eller 2014. Hvis opgaven ikke er færdigafsluttet ved årsskiftet 2013/2014, kan du bede din håndværker eller lignende om at opdele fakturaen, således at du får en særskilt faktura for det arbejde, der alene vedrører 2013. Bemærk at arbejder på eller ved fritidsboliger først er omfattet af ordningen fra den 22. april 2013.

 

 

2. Særligt vedrørende fritidsboliger

Fritidsboliger er først omfattet af ordningen pr. 22. april 2013, hvorfor arbejder udført på eller ved fritidsboligen i f.eks. februar 2013 ikke berettiger til "servicefradrag"

Som fritidsbolig betragtes både sommerhuse, fritidsboliger og ejerlejligheder og det uanset om denne er beliggende i DK eller udlandet.

For fritidsboliger beliggende i udlandet, er det dog en betingelse for fradrag, at boligen ligger i et land hvormed Danmark har aftale om udveksling af oplysninger enten iht. en dobbeltbeskatningsaftale med det pågældende land, internationale overenskomster eller konventioner. Endelig er der nogle krav til leverandøren af ydelserne i udlandet.

 

Er fritidsboligen udlejet en del af året, kan der ikke opnås servicefradrag for decideret serviceydelser såsom rengøring, havearbejde og vinduespudsning.

Hvis fritidsboligen er ubeboelig, udelukkende anvendes til udlejning (erhvervsmæssig anvendelse) eller er under opførsel eller nedrivning, og derfor er fritaget for ejendomsværdiskat, er der ikke mulighed for servicefradrag.

 

3. Elektronisk betaling og frist

For arbejde udført i f.eks. 2013 skal betaling være sket senest 2 måneder efter årsskiftet (dvs. i januar eller februar 2014).

For at der eventuelt kan opnås servicefradrag, er det en betingelse at regningen er betalt elektronisk. Kontantbetaling eller med check o.lign. berettiger således ikke til fradrag. Elektronisk betaling kan eksempelvis være overførsel via netbank, betaling af girokort eller ved brug af dankort eller kreditkort.

 

4. Indberetning

For at opnå fradrag for udgifterne skal oplysningerne indberettes til SKAT. Du kan selv indberette ved at bruge tast-selv-løsningen  i din skattemappe. Hvis du har givet autorisation til, at andre kan få adgang til din skattemappe, kan du aftale at de foretager indberetningen.

 

Indberetning for 2013 kan først ske til foråret 2014, idet SKATs system hertil, efter SKAT´s eget udsagn først vil blive opdateret i det nye år.

 

 

5. Dokumentation

Det skal IKKE indsendes dokumentation for fradraget til SKAT. Du skal dog gemme dokumentationen, da SKAT ved en eventuel kontrol kan forlange at få det udleveret.

 

6. Kontakt SkatteInform

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis I er interesserede, står vi gerne til rådighed med assistance efter nærmere aftale.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk

 

SkatteInform Statsautoriserede revisorer

Frederiksborggade 54,1 tv.

1360 København K

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.