Opkrævning af ulovlige skatter

Vi har den 3. december 2021 udsendt nedenstående information om opkrævning af ulovlige skatter.                              

Vi har nu fået svar fra Skattestyrelsen, som du kan læse her:

 

Dato 07/03 2022

 

Vi gør en forskel for dig med udenlandsk indkomst – Skattestyrelsen opkræver ulovlig skat.                             

Vi har i en række sager for 2020 konstateret, at Skattestyrelsens meget langsomme sagsbehandling medfører ulovlig opkrævede skatter og dermed påfører kunderne store ekstra udgifter. Vi har på vegne af disse kunder klaget til retssikkerhedschefen for Skatteforvaltningen.

Følg med i følgende sager, som vi kort beskriver nedenfor:

 

Rettidig selvangivelse:

Skatteyderen har selvangivet i god tid før selvangivelsesfristen, men modtager en årsopgørelse, hvor de indsendte oplysninger ikke er registreret på årsopgørelsen. Skatteyder opkræves derfor et meget stort beløb i ulovlige skatter, som forsøges opkrævet af Skattestyrelsen via GÆLDSSTYRELSEN.

Svar fra Skattestyrelsen: Vi har modtaget en meget sjælden undskyldning fra Skattestyrelsen i denne sag.

 

Forskerskatteordningen:

Skattestyrelsen har i en anden sag været 19 måneder (to indkomstår) om at behandle en ansøgning om beskatning under forskerskatteordningen. Så længe ansættelseskontrakten ikke er godkendt af Skattestyrelsen opkræver Skattestyrelsen efter de almindelige skattesatser end skattesatsen som gælder for forskere og andre højtlønnede, som er flyttet til Danmark for at arbejde.

Svar fra Skattestyrelsen:

Skattestyrelsen oplyser, at de er opmærksomme på problemet. Skattestyrelsen iværksætter pr. 1. januar 2022 en ændret proces, således at borgere og arbejdsgivere i højere grad selv indestår for at betingelserne for beskatning under forskerskatteordningen er opfyldt. Skattestyrelsen forventer herefter, at sagsbehandlingstiden vil blive væsentligt nedsat.

 

Rettidig selvangivelse og henstand med betaling af skat:

I denne sag har skatteyder rettidig indsendt oplysninger til Skattestyrelsen. Skattestyrelsen har udsendt en årsopgørelse uden at tage hensyn til de indsendte oplysninger. Skattestyrelsen opkræver skatten ulovlig.  Vi opnår henstand hos Skattestyrelsen med betaling af den ulovlig opkrævede skat, da Skattestyrelsen anser de rettidig indsendte oplysninger for en klage.

Svar fra Skattestyrelsen: Det er Skattestyrelsens vurdering, at i sager, hvor borgeren automatisk har fået en årsopgørelse og derefter indsender et oplysningsskema, er der tale om en genoptagelse. Der vil i disse sager ikke kunne dannes en ny årsopgørelse uden en sagsbehandling.  

Skattestyrelsen oplyser, at der ikke er registreret flere krav, som opkræves via Gældsstyrelsen.

Skatteinform: Læs vores AKTUEL SKAT, som er offentliggjort på vores hjemmeside af 22-02-2022 om Årsopgørelse eller Oplysningsskema. Her kan du læse, hvad du skal gøre, hvis du er i den situation.

 

Lempelse efter Ligningsloven §33A

Skatteyder har arbejdet i udlandet, og er derfor berettiget til udlandslempelse efter L § 33A. Skattestyrelsen tilbageholder de af den danske arbejdsgiver indeholdt kildeskatter. Skattestyrelsens forretningsgang betyder, at skatteyderen skal finansiere skattebetalingen til to lande af den samme indkomst med den begrundelse at skatteyderen ikke kan dokumentere at have betalt udenlandsk skat af den danske indkomst, indtil Skattestyrelsen finder det belejligt at behandle sagen og udbetale den for meget betalte skat. Dette er ulovlig tilbageholdelse af skat.

Svar fra Skattestyrelsen: Sagen er nu afsluttet og skatteyderen har modtaget en undskyldning over sagsforløbet fra sagsbehandleren og Kontorchefen

 

Rettidig selvangivelse og rykkerskrivelser fra Skattestyrelsen

Skattestyrelsen udsender rykker for manglende selvangivelse med trussel om skattetillæg – uanset at oplysningsskemaet er rettidigt indsendt til Skattestyrelsen. Vi gør Skattestyrelsen opmærksom på problemet, men de behandler ikke sagen. Efter klagen til retssikkerhedschefen vil Skattestyrelsen inden for 2 uger kontakte os.

Svar fra Skattestyrelsen:  Skattestyrelsen meddeler at de nu har behandlet sagen og beklager den lange sagsbehandlingstid.

 

Læs også aktuel skat af 22-02-2022 om Årsopgørelse eller Oplysningsskema.