For dig der vil vide, om du kan få lempelse for dansk skat ved arbejde i udlandet.

Er du klar over at Danmark har indført interne skattelempelsesregler, der gør det muligt for dig at spare skat, når du arbejder i udlandet? Ved brug af LL §33A kan du få fuld eller halv skattelempelse, hvis du opfylder betingelserne. Læs med her og se, om du opfylder betingelser!

Dato 26/08 2022

 

Personer med bopæl til rådighed i Danmark, der arbejder i udlandet, skal som udgangspunkt betale dansk skat af lønnen, og dermed skal den udenlandske indkomst medtages i oplysningsskemaet til SKAT. Den danske indkomstbeskatning bygger på globalindkomstprincippet. Det betyder, at personer, der er fuldt skattepligtige her til landet, er skattepligtige af deres samlede indkomst, hvad enten den hidrører fra Danmark eller fra udlandet.

For at undgå at man bliver beskattet i mere end et land, har Danmark indført interne skattelempelsesregler og indgået dobbeltbeskatningsaftaler med forskellige arbejdslande.

De interne lempelsesregler fremgår af Ligningsloven (LL) §33 og LL §33A:

 • LL §33 giver ret til Credit lempelse, der betyder, at Danmark skal give lempelse for den skat, der er betalt af lønindkomsten i det andet land. En nedsættelse med betalt skat i udlandet giver ingen samlet skattebesparelse, men skal forstås som en regel, der fordeler skatten mellem to lande.
 • LL §33A giver ret til Exemptions lempelse, der betyder, at Danmark skal give lempelse for den del af den samlede beregnede danske skat, som forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst. Med andre ord bliver den udenlandske indkomst dermed reelt ikke beskattet i Danmark selv om reglen kan medføre at skatten på øvrig indkomst bliver højere beskattet.

For at kunne bruge LL §33A er der nogle betingelser, der skal være opfyldt.

 • Personen skal opholde sig uden for Danmark, Færøerne og Grønland i mindst seks måneder
 • Ferie- og fridage i Danmark må højst udgøre 42 dage inden for enhver 6-måneders-periode
 • Under opholdet i Danmark må der ikke arbejdes, bortset fra eventuel nødvendigt arbejde, såsom afrapportering. Disse dage tæller med i 42-dagesreglen.
 • Lønindkomsten skal være erhvervet ved personligt arbejde i tjenesteforhold

Reglerne er strenge og kan i visse tilfælde være mere komplicerede end kun at opfylde betingelserne.

Halv lempelse

Arbejder man for et land som ligesom Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsaftale (DBO), er det vigtigt at undersøge, hvem der har beskatningsretten til lønindkomsten. Hvis DBO’en giver Danmark beskatningsretten til lønindkomsten, kan man ikke få fuld lempelse af skatten, men derimod være omfattet af reglerne om halv lempelse.

Tjeneste for den danske stat eller anden offentlig myndighed i udlandet

Hvis man gør tjeneste for den danske stat eller anden offentlig myndighed i udlandet, kan man ikke få fuld lempelse, men derimod være omfattet af reglerne om halv skattelempelse eller ingen skattelempelse alt efter skattefrihed i lønfastsættelsen, udbetalt skattefri rejsegodtgørelse eller om der er tale om systemeksport.

Dokumentationskrav 

De danske skattemyndigheder har strenge krav til dokumentation, når man gør brug af LL §33A. Det omhandler især om dokumentation af 42-dagesreglen, 6 måneders reglen og dit ansættelsesforhold.

 • Opgørelse af opholdsdage i Danmark
 • Opgørelse af opholdsdage i udlandet
 • Ansættelseskontrakt
 • Andet dokumentation (fx flybilletter, kontoudtog mm.)

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Vi har lavet en rejsekalender, der hjælper dig med at registrere dine opholdsdage i henholdsvis Danmark, arbejdsland og ferie.  Ved at udfylde skemaet får du svar på, om du falder ind under 42-dagesreglen, som er afgørende for, om du kan få fuld skattelempelse efter LL §33A. Denne kan også bruges som dokumentation sammen med evt. flybilletter eller anden underliggende dokumentation, som skattemyndighederne vil bede om.

Ydermere:

 • Vurdering af om du kan få fuld, halv eller ingen lempelse
 • Hvordan beskattes din løn i Danmark ved arbejde i udlandet
 • Hjælp med indberetningen af lønindkomsten til SKAT
 • Assistance vedr. betingelserne for LL §33A
 • Assistance vedr. Dobbeltbeskatningsaftalen (DBO)
 • Brug af LL 33A eller DBO (Hvilken ordning der er mest fordelagtig for dig)
 • Professionel rådgivning om din situation.

Vær mere end velkommen til at kontakte en af vores professionelle skatterådgivere for yderligere spørgsmål.

Endvidere, hvis du ønsker lempelse for skat af udenlandsk lønindkomst efter LL §33A eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, så kan du ved et klik på nedenstående link få adgang til et system, som hjælper dig med at dokumentere dine rejser og ophold og dermed skabe et overblik over, hvorvidt du overholder reglerne for at opnå nedsætte af dansk skat.

 

https://ll33a.dk/udlandsophold/

 

SkatteInform assisterer gerne med rådgivning og indberetning til Skattestyrelsen ligesom vi også gerne assisterer i skattesager.

Kontakt SkatteInform

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis du har interesse i assistance med opgørelse af den skattepligtige indkomst, står vi gerne til rådighed mod honorar efter nærmere aftale.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

SkatteInform Statsautoriseret

Revisionspartnerselskab
Frederiksborggade 54 1. tv
1360 København K

 

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os ikke ansvar for eventuelle fejl og mangler.