Nyt om kørselsgodtgørelse og satser

Skattefri kørselsgodtgørelse og satser:

Dato 17/05 2022

 

Kørselsregnskab skal indleveres til arbejdsgiver hver måned og godkendes af arbejdsgiver forud for udbetaling af skattefri godtgørelse. Kan arbejdsgiver ikke dokumentere at regnskab for skattefri udbetaling er kontrolleret, kan lønmodtagere blive skattepligtig af hele det skattefrit udbetalte beløb.

 

Vi har vundet en skattesag mod Skattestyrelsen, som forhøjede klientens personlige indkomst med modtaget skattefri kørselsgodtgørelse, da Skattestyrelsen ikke mente, at det var tilstrækkelig bevist, at arbejdsgiveren havde kontrolleret og godkendt kørselsregnskabet. Sagen blev vundet i Landsretten. Sagen tog flere år.

Derfor anbefaler vi, at du er opmærksom på at få indleveret dit kørselsregnskab i tide og din arbejdsgiver kontrollerer, at kørselsregnskabet er tilstrækkeligt dokumenteret og at alle oplysninger fremgår af regnskabet.

 

Din arbejdsgiver skal kontrollere, at disse oplysninger passer:

 • kørslens formål
 • kørslens mål med eventuelle delmål
 • dato
 • antal kørte kilometer
 • beregning efter satser
 • kørslen er i medarbejderens eget køretøj.

Du kan ikke få skattefri kørselsgodtgørelse, hvis du ikke modtager løn for dit arbejde. Lønnen skal være sædvanlig for det udførte arbejde. Du kan ikke få nedsat din løn mod udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse. Du kan ikke hæve et fast beløb i kørselsgodtgørelse.

 

Vær opmærksom på, at du kan få skattefri kørselsgodtgørelse:

 1. De første 60 dage mellem hjem og arbejdsplads inden for 12 måneder – også kaldet 60 dages reglen.
 2. Kørsel mellem forskellige arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil.
 3. Kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil, fx et skovområde eller en stor arbejdsplads

Kørsel

Satser 2021

Satser 2022

Ekstraordinære satser pr. 1. maj 2022 

Egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år *

3,44 kr./km

3,51 kr./km

3,70 kr./km

Egen bil eller motorcykel over 20.000 km/år *

1,90 kr./km

1,98 kr./km

2,17 kr./km

Egen cykel, knallert eller EU-knallert

0,54 kr./km

0,55 kr./km

0,57 kr./km

 

* Grænsen på 20.000 km/år gælder per arbejdsgiver.

Du kan både vælge at bruge højere eller lavere satser end dem i tabellen:

 • Højere satser. Får medarbejderen en godtgørelse med højere satser end dem i tabellen, er hele beløbet skattepligtigt - medmindre den andel, som overstiger satserne, beskattes som almindelig løn.
 • Lavere satser. Får medarbejderen en godtgørelse med lavere satser end dem i tabellen, er godtgørelsen stadig skattefri.