Satser for personer

 

 

2022

2021

 

 

 

Skatteprocenter og bundfradrag

 

 

 

 

 

Bundskattesats

12,10%

12,09%

 

 

 

Topskattesats

15%

15%

Beregnes af personlig indkomst + bidrag til kapitalpension

 

 

Topskattegrænse

552.500

544.800

Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag

Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ægtefæller

47.400

94.800

46.800

93.600

     

AM-bidrag

   

AM-bidrag

8%

8%

Sundhedsbidrag

Afskaffet

Afskaffet

 

 

 

Personfradrag

 

 

For alle over 18 år

46.600

46.700

Unge under 18 år

37.300

36.900

 

 

 

Aktieindkomst

 

 

Progressionsgrænse for aktieindkomst

57.200

56.500

Skat af aktieindkomst

 

 

Under progressionsgrænsen

27%

27%

Over progressionsgrænsen

42%

42%

 

 

 

Midlertidigt arbejde i Danmark

 

 

Beskatning af udenlandske forskere og nøglemedarbejdere(7 år)

27%

27%

Minimumsløn pr. måned ved 27 pct.'s bruttobeskatning (før AM-bidrag)

70.400

69.600

 

 

 

Begrænset skattepligtige

 

 

Kommuneskat

24%

24%

Statsskat

Som fuldt skattepligtige

Som fuldt skattepligtige

Personfradrag i visse A-indkomster

Som fuldt skattepligtige

Som fuldt skattepligtige

 

 

 

Restskat og overskydende skat

 

 

Grænse for indregning af restskat

21.700

21.400

Restskat betalt inden årets sidste bankdag

0%

0%

Godtgørelse overskydende skat

0%

0%

Dag til dag rente ved indbetaling af restskat i perioden 1/1-1/7

 Dec. 2022

1,7%

Procenttillæg ved indbetaling af restskat efter 1/7

 Dec. 2022

3,7%

 

 

 

Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen

 

 

Konjunkturudligningsskat i pct. af henlæggelsen

22%

22%

Maks. henlæggelse til konjunkturudligning i pct. af årets overskud

25%

25%

Minimumsbeløb til henlæggelse til konjunkturudligning

5.000

5.000

Min. skattepligtig indkomst efter fradrag for henlæggelsen for adgang til indkomstudjævning for kunstnere mv.

208.700

206.300

Maks. henlæggelse pr. år for kunstnere mv.

695.400

687.200

Rentekorrektion

Fastlægges senere.

3%

Kapitalafkastsats

Fastlægges senere.

0%

Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst

54.500

53.800

Bindingspligt ved konjunkturudligningshenlæggelse

78%

78%

Minimumbeløb ved køb af hovedaktionæraktier

741.800

733.000

 

 

 

Dødsbobeskatning

 

 

Mellemperiode skatteprocent

50%

50%

Dødsboskat

50%

50%

Bofradrag i skatten pr. måned

6.200

6.100

Mellemperiodefradrag

2.300

2.300

 

 

 

Beløbsgrænser for skattefrihed:

 

 

Boets aktiver ved boafslutning

3.070.100

3.033.700

Boets nettoformue ved boafslutning

3.070.100

3.033.700

 

 

 

Supplerende kompensation 

Årlig grøn check til alle fyldt 18 år
Årlig grøn check til pensionister

525
875

525
875

Supplerende grøn check til alle fyldt 18 år
Supplerende grøn check til pensionister

60*
100*

120
200

Tillæg til grøn check til alle fyldt 18 år med lave indkomster

280

280

Aftrapningsgrænse for grøn check

429.200

424.200

Aftrapningsgrænse for supplerende kompensation til alle fyldt 18 år

Aftrapningsgrænse for supplerende grøn check til pensionister

7.000

11.667

7.000

11.667

Indkomstgrænse for tillæg til grøn check

250.800

247.900

Aftrapningsprocent for nedsættelse af grøn check

7,5%

7,5%

 

Boafgift af gaver

 

Grænse for afgiftsfri gaver til nært beslægtede

69.500

68.700

Grænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn

24.300

24.000

Bundfradrag ved boafgift

312.500

308.800

Boafgiftssats for arv over bundfradraget til nære slægtninge

15%

15%

Tillægsboafgift for den del af arven, der ikke tilfalder nære slægtninge

25%

25%

     

Digital betaling

   
Krav om digital betaling over beløbsgrænsen 8.000 8.000