Skattekalender 2022

 

Hold øje med datoerne i skattekalenderen, så du ikke snyder dig selv.

 

Skattekalenderen giver overblik over, hvornår du skal indsende selvangivelse og betale restskat for at undgå tillæg.

 

Dan dig et overblik over, hvordan du skal indsende selvangivelse og betale restskat 


BEMÆRK: Skattekalenderen tager ikke hensyn til diverse ændringer som følge af covid-19.

1. januar - medio marts

SKAT indsamler oplysninger fra arbejdsgivere, pengeinstitutter mfl.

Personlige skatteoplysninger: SKAT begynder med at vise flere personlige skatteoplysninger i din skattemappe i Tast-Selv. SKAT opdaterer dem løbende.

Restskat: Din restskat tilskrives en dag-til-dag rente på 1,8 pct. fra 1. jan. til 1. juli. Hvis du anvender betalingssystemet på SKATs hjemmeside beregnes renten automatisk.

Håndværkerfradrag: Håndværkerfradraget kan først indberettes i din selvangivelse for 2021, medio marts.

Medio marts - medio april

Årsopgørelsen for 2021 er klar i din skattemappe på skat.dk. Fra denne dag kan du se årsopgørelsen og indtaste oplysninger og ændringer til den. Ændrer du din årsopgørelse via TastSelv, kan du med det samme se resultatet af den ændrede årsopgørelse, og om du skal have udbetalt overskydende skat eller skal betale restskat.

 

Oplysningsskema for erhvervsdrivende (tidligere udvidet selvangivelse): Er du erhvervsdrivende for indkomståret 2021 får du en servicemeddelelse/servicebrev sammen med oplysningsskemaet for erhvervsdrivende. Når du har indtastet og godkendt dine indkomstoplysninger i oplysningsskemaet, får du din årsopgørelse.  

 

BEMÆRK: Hvis SKAT ikke har kendskab til at du er omfattet af reglerne for indberetning af oplysningsskema, vil du modtage en automatisk årsopgørelse, som kan være forkert og som DU skal sørge for at ændre.

Der er tale om en genoptagelse som har medført lang sagsbehandlingstid.

Taster du oplysningerne inden 30. marts 2022, kan de nå at komme med på den første årsopgørelse.

  Ejendomsvurdering: Den offentlige ejendomsvurdering er blevet suspenderet. Du kan se din gældende ejendomsvurdering på din årsopgørelse. 

Hvis der ikke er sket større ændringer på din ejerbolig, vil der pga. suspenderingen ikke blive foretaget en ny offentlig ejendomsvurdering af din bolig før tidligst sommeren 2021. Indtil da gælder din ejendomsvurdering fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering. 

Alle ejendomme vil blive vurderet med udgangspunkt i et nyt vurderingssystem.
Medio april og frem

SKAT sætter overskydende skat op til kr. 100.000 ind på din Nemkonto medio april 2022. Overskydende skat over 100.000 kr. bliver også sat ind på din Nemkonto, men det tager lidt længere tid.

Hvis du eller din ægtefælle skylder penge til det offentlige, bruger SKAT din overskydende skat på at betale af på gælden. Hvis du har penge til gode herefter, vil udbetalingen tage længere tid end det plejer, men vil senest ske med udgangen af august 2022.

medio april  Årsopgørelsen sendes ud på papir til de borgere, der enten er fritaget eller ikke omfattet af digital post.
1. maj

Frist for årsopgørelsen: For lønmodtagere er 1. maj sidste dag, hvor du kan indsende eller indtaste eventuelle rettelser og tilføjelser til årsopgørelsen for 2021. Frist for oplysningsskema for erhvervsdrivende se 1. juli.

Hvis Skattestyrelsen ikke er vidende om, at du er omfattet af reglerne om indberetning af oplysningerne, skal du meddele Skattestyrelsen dette inden 1. maj.
Hvis du ikke oplyser herom, modtager du en årsopgørelse som kan være forkert. Du skal herefter selv anmode om genoptagelse.

Medio maj Genoptagelse af årsopgørelse: Fra ca. medio maj er det muligt at få genoptaget årsopgørelsen for 2021 for de borgere, der har selvangivelsesfrist den 1. maj. Har du glemt en oplysning kan du oplyse den via tastselv. Du skal dog indtaste en begrundelse.
1. juli

Sidste frist for at indtaste og godkende i oplysningsskema (tidligere udvidet selvangivelse) for selvstændige erhvervsdrivende, oplysningsskema for begrænset skattepligtige, oplysningsskema for udenlandsk indkomst og oplysningsskema for udenlandsk virksomhedsindkomst.

Sidste frist for at indsende oplysningsskema for personer, der deltager i anpartsprojekter.

Frist for ægtefæller til personer med frist 1. juli: Personer, der er gift med en skatteyder, der har en af ovennævnte oplysningsskemaer , og således har frist 1. juli, har også selv frist 1. juli.

20. august,

20. september,

og 20. oktober

Restskat: Hvis du har restskat for 2021, og du ikke indbetaler den via frivillig indbetaling senest d. 1. juli 2022, vil den del af skatten, der overstiger kr. 21.798 plus procenttillæg på 3,8% blive opkrævet i 3 rater med disse indbetalingsdatoer.

Restbeløbet indregnes i den kommende forskudsskat. F.eks. indregnes restskat for 2021 i forskudsskatten for 2023.

Medio November

Forskud 2023: Din forskudsopgørelse for 2023 dannes og kan ses i din Skattemappe i Tast-Selv fra 20. november 2022. De, der har tilvalgt den på papir inden 1. september 2021, vil modtage den med posten i løbet af november. Oplysninger om fradrag og trækprocent vil fremgå af forskudsopgørelsen - og din arbejdsgiver får oplysningerne automatisk, digitalt.
Du kan ændre din forskudsopgørelse for 2022 helt frem til udgangen af december. Du kan indberette håndværkerfradrag på din forskudsopgørelse for 2022.

December

Restskat: 31. december er sidste frist for frivillig indbetaling af forventet restskat for 2022, hvor der ikke beregnes nogen former for renter eller tillæg.

Indbetaling til pensionsordning: 31. december er sidste frist for at indbetale til pension for at kunne fradrage det i indkomståret 2022. Hvis du selv foretager indbetalingen, skal du have en kvittering på, at indbetalingen er sket senest den 31. december.