Hvad er kapitalindkomst

Hvad er kapitalindkomst? 

Som betegnelsen antyder, omfatter kapitalindkomst først og fremmest summen af de indtægter og udgifter, som relaterer sig til din formue, herunder såvel løbende kapitalindtægter/-udgifter som kapitalgevinster/-tab.

Kapitalindkomst udgør i medfør af Personsskatteloven § 4 det samlede nettobeløb af: 

- Renteindtægter og renteudgifter

- Gevinster og tab ved aktier

- Beregnet kapitalafkast i selvstændig erhvervsvirksomhed

- Skattepligtig aktieudbytte, der ikke er aktieindkomst

- Overskud eller underskud af en- eller tofamiliehuse, m.v., fritidshuse, ejerlejligheder og lignende

- Provisioner

- Fradrag af rentekorrektion

- Fortjeneste på fastejendom

 

Hvordan opgøres kapitalindkomst? 

Kapitalindkomsten opgøres efter nettoindkomstprincippet således, at kapitalindkomsten udgøres af ét samlet beløb. Kapitalindkomsten kan være negativ, eksempelvis fordi man har betydelige renteudgifter. Dette kan navnlig være tilfældet for boligejere f.eks.

 

Kan du få fradrag i din kapitalindkomst? 

Det er faktisk muligt at få fradrag i kapitalindkomsten. Du kan f.eks. fradrage de driftsomkostninger, som er afholdt til at erhverve, sikre eller vedligeholde kapitalindkomsten, f.eks. omkostninger til stempel, mægler eller handelsomkostninger efter personskattelovens § 4, stk. 2. Fradraget forudsætter selvsagt, at udgiften er fradragsberettiget. Læs f.eks. mere om satserne fradrag er der muligt her

 

Skal vi tale nærmere om kapitalindkomst og skat? 

Skatterådgivning hos Skatteinform er kendetegnet ved en grundig gennemgang af dine muligheder for at kunne få din skattesituation optimeret både skattemæssigt, juridisk og økonomisk. Med os er du sikret et klart overblik af dine økonomiske forhold og skattemæssigt situation, hvor man med det kan ligge en klar og tydelig skattemæssig strategi, som skaber værdi for dig som privatperson eller virksomhedsejer.

 

Hold dig opdateret på den nyeste viden indenfor skattelovgivningen og retspraksis indenfor skatteområdet

Du har nu mulighed for at få adgang til alle SkatteInforms artikler herunder nyhedsbrevet Aktuel Skat, hvor du få den nyeste viden indenfor skattelovgivningen og retspraksis indenfor skatteområdet. Find den nyeste viden her.

 

Kontakt os og hør os nærmere indtil, hvordan vi give dig og din virksomhed skatterådgivning

Måtte du have behov for assistance eller har du modtaget brev fra SKAT, er du velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at hjælpe dig videre.