Overblik over skattebegunstigede pensionsordninger

Vi har nedenfor vist en oversigt over grænser for fradrag/bortseelsesret ved opsparing på skattebegunstigede pensionsordninger. Oversigten er gældende for indkomståret 2021 samt 2022.

 

1. Pensionsordninger med fradrag og skat ved udbetaling. 

 

  Fradrag/-bortseelsesret *) Beskatning af afkastet Beskatning ved udbetaling
       
Livsvarig pensionsopsparing Ingen beløbsgrænse 15,3% Skat/afgift
       
Lisvarig livrente indbetales som en sum

Fradrag maks. kr.
53.800 (2021)
54.500 (2022) fordeles over 10 år

15,3% Skat/afgift
Livsvarig livrente indbetales over 10 år

Fradrag maks. kr. 53.800 (2021)
54.500 (2022)
i forfaldsåret

15,3% Skat/afgift
          
Ratepension/Rateforsikring og ophørende livrente Maks. kr.
58.500 (2021)
59.200 (2022)
15,3% Skat/afgift
       

Ekstra pensionsfradrag 

Mere end 15 år til pensionsalderen

Værdi = 12% af maks. kr.
74.700 = 8.964 kr. (2021)
75.600 = 9.072 kr. (2022)
   
       

Ekstra pensionsfradrag

15 år eller mindre til pensionsalderen

Værdi = 32% af maks. kr
74.700 = 23.904 kr. (2021)
75.600 = 24.192 kr. (2022)
   

 

* NB! Fradrag forudsætter fuld skattepligt til DK. Bortseelsesret forudsætter, at der er tale om arbejdsgiveradministrerende ordninger, hvor lønindkomsten er skattepligtig til Danmark. Der gives ikke bortseelsesret for AM-bidrag (eks. for 2022: 64.348 - 5.148 = 59.200)

 

 

2. Aldersopsparinger uden fradrag og uden afgift ved udbetaling

Nedenfor vises pensionsordninger, hvor indbetaling sker af beskattede midler.

 

  Ingen fradrag og indbetaling op til Beskatning af afkastet Beskatning ved udbetaling
Mere end 5 år til pensionsalderen kr 5.400 (2021)
kr. 5.500 (2022)
15,3% Ingen skat/afgift
5 år eller mindre til pensionsalderen kr. 52.400 (2021)
kr. 54.200 (2022)
15,3% Ingen skat/afgift

 

 

3. § 53A-ordninger

Disse ordninger er ligeledes betinget af, at indbetaling sker af beskattede midler, og omfatter herudover typisk udenlandske pensionsordninger, som opfylder betingelserne i PBL § 53A. Disse ordninger bruges i praksis mest ifm. indstationering og udstationering.

 

  Fradrag/-bortseelsesret Beskatning af afkastet Beskatning ved udbetaling

Andre ordninger; Herunder syge og ulykkesforsikring og uafdækkede direktør-ordninger

Ingen fradrag/bortseelsesret ** Op til 42% og lagerbeskatning Ingen skat/afgift

** NB! Ingen beskatning ved udbetaling, med mindre der har været fradragsret/bortseelsesret i udlandet

 

 

SkatteInform påtager sig ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående rådgivning. Vi påtager os ligeledes ikke ansvar for fejl og mangler.