Ligningsmæssige fradrag

 

2023

2024

 

Lønmodtagerfradrag

Bundfradrag for visse lønmodtagerfradrag, LL § 9

6.700

7.000

Beskæftigelsesfradrag LL§ 9J, stk. 2, maks. 10,65%,

45.600

45.100

Maksimalt ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere

24.400

25.300

Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner

17.700

18.300

Maksimalt fradrag for fagligt kontingent

6.000

7.000

Maksimalt jobfradrag 

2.700

2.800

 

 

 

Håndværkerfradrag

 

 

Maksimalt fradrag for udgifter til håndværkerydelser med grønt sigt i hjemmet

Afskaffet

Afskaffet

Maksimalt fradrag for udgifter til arbejdsløn for serviceydelser i hjemmet

6.600

6.900

     

Befordringsfradrag (hjem-arbejde)

0 - 24 km pr. dag

Intet

fradrag

Intet

fradrag

25 - 120 km pr. dag

2,19

2,23

Over 120 km pr. dag 1,10 1,12
Over 120 km pr. dag i visse udkantskommuner 2,19

2,23

Fradrag ved passage af Storebælt i egen bil/motorcykel

110

110

Fradrag ved passage af Storebælt med kollektiv trafik

15

15

Fradrag ved passage af Øresund i egen bil eller motorcykel

50

50

Fradrag ved passage af Øresund med kollektiv trafik

8

8

Fradrag ved passage af Kronprinsesse Marys Bro med bil pr. passage

12

12

Indtægtsgrænse for tillæg til befordringsfradrag

303.000

313.700

Maks. tillægsbeløb til befordringsfradrag

15.400

15.400

 

Etableringskonto

Maks. henlæggelse af nettolønindtægt,

60%

60%

Dog altid 250.000 kr. af nettolønindtægt og min. 5.000 kr.
Mindste anskaffelsessum for formuegoder ved etablering.

97.500

100.900

 

Rejsegodtgørelse

   
Kost

555

574

Logi

238

246

Loft over rejsefradrag

30.500

31.600

 

Skattefri befordringsgodtgørelse

Kørsel 0 - 20.000 km i egen bil/motorcykel - hidtidige sats

3,73

3,79

 

     
Kørsel over 20.000 km i egen bil/motorcykel hidtidige sats

2,19

2,23 

     
Kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert - skønmæssig sats 0,61 0,62
     
     

Børnebidrag pr. år

   
Normalbidrag 18.000 18.576 
Heraf grundbeløb 15.936 16.440 
- tillæg, ikke fradragsberettiget andel af børnebidrag 2.064 2.136