Hvad er afskrivning

Hvad er afskrivning efter afskrivningsloven? 

Afskrivningsloven fastsætter reglerne omkring omkring en virksomheds mulighed for at afskrive på dens driftsmidler.

Afskrivning er et lovkrav. Afskrivningsloven muliggør afskrivninger af driftsmidler straks eller over flere år. I praksis betyder afskrivning, at man nedskriver værdien af et aktiv, så den bogførte værdi stemmer overens med den reelle værdi.

 

Ved afskrivning af et aktiv, nedskriver man altså dets værdi. Aktiver skal afskrives, så den bogførte værdi stemmer overens med den reelle værdi. I praksis betyder det, at en afskrivning er en regnskabsmæssig postering af et aktiv som formindskes over dennes brugstid. 

 

 

Hvilke type aktiver kan afskrives? 

Som nævnt foroven, er det aktiver der kan afskrives, så den bogførte værdi stemmer overens med aktivets reelle værdi. Aktiverne er værdierne som virksomheden er i besiddelse af. Man kan inddele aktiver i driftsmidler og omsætningsaktiver. Mens driftsmidler er aktiver, som anvendes i driften af virksomheden og med det er forudsætningen for virksomhedens indtjening, er omsætningsaktiver de aktiver der er beregnet på videre salg, for eksempel et varelager. Driftsmidler, som virksomheden har investeret i og som er nødvendige for virksomhedens indtjening, vil med tiden, til dels på grund slidtage og forældelse, typisk falde i værdi med tiden. 

En virksomheds driftsmidler kan være mange forskellige ting, bygninger, biler, maskiner, skibe etc. Få et samlet overblik over afskrivningssatserne

 

Afskrivning efter afskrivningsloven kan give fradrag i skatten

Det værditab der pågår aktiverne, altså driftsmidler, er en egentlig udgift for virksomheden, som virksomheden skal betale af sit overskud. Den udgift kan trækkes fra virksomhedens indtjening når skatten skal beregnes, via afskrivning af tabet. Afskrivningen af aktivet giver således et fradrag i skatten.  

 

Værdien af forskellige driftsmidler forringes ikke på samme måde, og afskrivningsloven beskriver reglerne for den skattemæssige afskrivning i de forskellige situationer.

Eksempelvis falder en bils værdi væsentlig hurtigere end en bygning. Der vil også være driftsmidler som ikke mister værdien med tiden, og her kan der naturligvis ikke foretages nogen afskrivning.

 

Hold dig opdateret på den nyeste viden indenfor skattelovgivningen og retspraksis indenfor skatteområdet

Du har nu mulighed for at få adgang til alle SkatteInforms artikler herunder nyhedsbrevet Aktuel Skat, hvor du få den nyeste viden indenfor skattelovgivningen og retspraksis indenfor skatteområdet. Find den nyeste viden her.

 

Kontakt os og hør os nærmere indtil, hvordan vi give dig og din virksomhed skatterådgivning

Måtte du have behov for assistance eller har du modtaget brev fra SKAT, er du velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at hjælpe dig videre.