Er dine udenlandske forhold selvangivet korrekt?

Har du udenlandsk indkomst eller formue skal disse oplyses til SKAT i forbindelse med udarbejdelse af din årsopgørelse/SELVANGIVELSE.

 

Skatteyderen har pligt til at selvangive alle udenlandske økonomiske forhold til SKAT

Det er skatteyderens pligt at selvangive alle udenlandske økonomiske forhold til SKAT. Vi oplever at mange skatteydere ikke er bevidste om dette forhold. Når du er fuld skattepligtig til Danmark, skal udenlandske indkomster, bankkonti, ejendomme eller værdipapirer selvangives.  

 

SKAT har indgået global aftale om udveksling af informationer mellem forskellige landes skattemyndigheder. SKAT oplyser at flere og flere lande vil være omfattet af denne globale aftale de kommende år.  SKAT sender i øjeblikket breve ud til danske skatteydere om udenlandske forhold som de har modtaget fra andre skattemyndigheder. De opfordrer derfor skatteyderen til at tjekke om de har selvangivet deres udenlandske oplysninger korrekt til SKAT.

 

Har du modtaget et brev fra Skattestyrelsen om dine udenlandske forhold, og er du i tvivl om du har selvangivet korrekt, er du velkommen til at kontakte os. Vi står gerne til rådighed for at hjælpe dig videre med din sag.