Beregn restskatten for 2023 – kom på forkant med skatten for 2024

Renter af eventuel restskat er stadig ikke fradragsberettigede. Det kan blive dyrt ikke at betale din restskat frivilligt inden årets udgang.

 

Derfor opfordrer vi stadig til at du får beregnet din forventede skat for indkomståret 2023 inden årets udgang.

Dato 02/10 2023

 

Har du haft eller vil du få ekstraordinære indtægter, for eksempel indtægter ved salg af fast ejendom, avance og tab på aktier, omlægning af lån, store kursudsving i 2023 på lagerbeskattede værdipapirer eller bliver virksomhedens overskud større end forudsat ved forskudsregistreringen, vil det således være en god ide at beregne den forventede skat for 2023 inden årets udgang.

 

Det samme gør sig gældende, hvis du i 2023 er blevet eller bliver gift eller skilt, du starter eller ophører med at indbetale til en pensionsordning eller måske har omlagt, rentetilpasset eller indfriet lån.

 

Hvis du har en samarbejdsaftale med SkatteInform beregner vi gerne din skat for 2023 uden særskilt honorar. Du modtager en mail fra os primo november 2023, med nærmere angivelse af hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker denne beregning.

 

Har du ikke en samarbejdsaftale med SkatteInform, kan du lave en aftale med os om en skatteberegning inden årets udgang. I så fald beder vi dig kontakte os på tlf. 33 32 10 10 eller sende en mail til skatterådgiver Taylan Secilmis: tas@skatteinform.dk for et uforpligtende tilbud.

 

Skattebudget 2023 og 2024

Hvis du allerede nu har en forventning om ekstraordinære indtægter i 2023 eller måske en forventning om ekstraordinært fald i indkomsten i 2023 ift. 2022, er det vigtigt af hensyn til beregning af dit skattebudget for 2023 og forskudsregistrering for 2024.

 

Vi udarbejder gerne et skattebudget med alternativer og tilhørende rådgivning mod sædvanligt honorar.

 

Hvis du er interesseret i ovenstående, beder vi dig kontakte os, således at vi kan drøfte dine ønsker og muligheder.

 

Skemaet viser, hvordan frivillige indbetalinger af forventet restskat kan foretages.

 

Ændre forskudsregistreringen

 Ingen beløbsgrænse

 

Overskydende skat

Ingen beløbs-grænse

Procentgodtgørelse er på 0,8%

Frivillig indbetaling senest 31. december 2023 (NB! beløbet skal være trukket på din bankkonto denne dato)

Ingen beløbsgrænse

Uanset om der fastsættes en procentgodtgørelse på overskydende skat eller den bliver 0%, så modtager du ingen procentgodtgørelse af en eventuel overskydende skat som skyldes en frivillig indbetaling.

 

Opstår der trods din frivillige indbetaling af restskat inden 31. december 2023 alligevel en yderligere restskat, se nedenfor.

Frivillig indbetaling efter

31. december 2023, men senest 1. juli 2024.

Ingen beløbsgrænse

Du skal betale en dag-til-dag-rente* af hele den frivillige indbetaling fra 1. januar 2024 til betalingsdagen.

 

Opstår der efter den frivillige indbetaling alligevel restskat, som du også indbetaler inden 1. juli 2024 pålægges denne ligeledes dag-til-dag-renten fra 1. januar 2024 til betalingen.

 

Er der stadigvæk restskat efter den 1. juli 2024 pålægges denne et noget dyre procenttillæg

 

*      Dag-til-dag-renten for restskat for indkomståret 2023 er på 5,5%

 

**    Procenttillæg for restskat for indkomståret 2023 er på 7,5%

 

Forventer du restskat for 2023, kan du gøre følgende:

  1. Ændre forskudsregistreringen
  2. Foretage en rentefri frivillig indbetaling af hele beløbet inden årets udgang – se dog afsnittet ”Hvis du anvender virksomhedsordningen” nedenfor
  3. Foretage en frivillig indbetaling senest den 1. juli 2024, som dog koster dig en ikke fradragsberettiget dag-til-dag-rente fra 1. januar 2024 til betalingen.

 

Hvis du anvender virksomhedsordningen, kan der dog være situationer, hvor indbetaling af restskat med fordel kan udskydes til d. 1. januar 2024 mod betaling af 1 dags rente (dag-til-dag-rente).

 

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os ikke ansvar for eventuelle fejl og mangler.