Rådighed over ferielejlighed - undgå brandbeskatning

Kendelse om beskatning af rådighed over hotelferielejlighed i udlandet

Landsskatteretten har afsagt en kendelse om beskatning af en hovedanpartshavers rådighed over en hotelferielejlighed i udlandet. Hovedanpartshaveren skulle beskattes for alle de dage, hvor ferielejligheden ikke var udlejet.

1. Beskatning af fri sommerbolig

Hvis man får stillet en feriebolig til rådighed, skal man beskattes af ½ % af værdien af boligen i ugerne 22-34 og ¼ % i årets øvrige uger.

Hvis du er hovedanpartshaver eller en anden person med væsentlig indflydelse på egen aflønning, anses selskabets ferielejlighed som udgangspunkt at være til rådighed hele året. I værste fald bliver du således beskattet af 16,25 % af lejlighedens værdi. Dog skal der ske fradrag for de uger, hvor lejligheden har været udlejet til andre end nærtstående personer.

2. Landsskatterettens afgørelse

Sagen drejede sig om en hovedanpartshaver, dom havde købt en hotelferielejlighed via sit selskab.

Landsskatteretten mente, at hovedanpartshaveren skulle beskattes for de perioder, hvor lejligheden ikke havde været udlejet, selv om det kunne dokumenteres, at hovedanpartshaveren aldrig havde benyttet ferieboligen.

Det fremgår af sagen:

  • Selskabet havde købt en ferielejlighed.
  • Udlejning blev foretaget samlet gennem en ejerforening
  • Af udlejningsaftalen fremgik, at ejerforeningen kunne formidle udlejning af lejligheden hele året.
  • Ejeren var berettiget til selv at benytte lejligheden i de perioder, hvor den ikke var udlejet samt i øvrigt efter aftale med formidler, dog højst i 3 uger i højsæsonen.

Landsskatteretten nåede frem til, at hovedanpartshaveren skulle beskattes for de perioder, hvor lejligheden ikke havde været udlejet. Landsskatteretten lagde til grund, at lejligheden havde været til rådighed for hovedanpartshaveren i ikke udlejede perioder og det kunne ikke tillægges betydning, at hovedanpartshaveren rent faktisk ikke havde anvendt lejligheden.

Vores kommentarer

På trods af at:

  • Hotellejligheden var tilmeldt udlejning hele året
  • Hovedanpartshaveren de facto ikke havde benyttet lejlighed.

Nåede landsskatteretten frem til, at hovedanpartshaveren havde haft rådighed over lejligheden i den periode, hvor den ikke havde været udlejet.

Afgørelsen viser, at man som hovedanpartshaver skal være meget omhyggelig ved indgåelse af kontrakter med udlejningsformidler, hvis man vil undgå beskatning af fri feriebolig hele året.

Gode råd

Der er ifølge reglerne følgende muligheder for at undgå beskatning af fri ferielejlighed hele året:

  • Man kan anvende den som personaleferiebolig. Det vil sige, at ferieboligen stilles til rådighed for andre ansatte i selskabet end direktører m.v. i mindst 13 uger om året, hvoraf mindst 8 uger skal være i højsæsonen.
  • Man kan uigenkaldeligt have givet afkald på benyttelse af boligen ved en kontrakt med en udlejningsformidler.

Det er nødvendigt at være meget omhyggelig ved udarbejdelse af disse kontrakter med udlejningsformidleren. I modsat fald risikerer du som hovedanpartshaver at blive beskattet af rådigheden over ferielejligheden hele året.

Nedenstående eksempel illustrer beskatningen:

Lejlighedens værdi

1.000.000

Skattepligtig indkomst 16,25 %

162.250

Skat 59 %

95.728


I værste fald vil en lejlighed til en værdi af 1 mio. kr. koste dig 95.728 kr. i skat om året.

Kontakt SkatteInform

Få kvalificerede svar på dine skattespørgsmål.

Uanset om du har et mindre skattespørgsmål eller ønsker en vurdering af en større skattesag, står vores jurister og statsautoriserede revisorer til rådighed med kvalificeret rådgivning.

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk

 

SkatteInform

Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

 

Artikel nr. 2005-47. 05. oktober 2006

Kilde: SKM 2006, 468 LSR

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning