Acontoskat - frivillig indbetaling for selskaber

Nu er det tid til at indbetale acontoskat for de selskaber, der er omfattet af acontoskatteordningen.

 

1. Hvem er omfattet?

Frivillig indbetaling af acontoskat retter sig mod selskaber som forventer, at årets samlede skat til betaling for 2010 vil overstige årets acontoskatterater. Vær opmærksom på, at det for koncernforbundne selskaber gælder, at den samlede skat for koncernen skal betales af moderselskabet (administrationsselskabet).

 

2.  Kan det betale sig?

Såfremt man indbetaler den forventede restskat inden 22. november 2010, pålægges man et rentetillæg på 0,4 % af restskatten. Hvis man derimod venter med at indbetale restskat til 2011, pålægges man et rentetillæg på 5,1 %. Ved at indbetale forventet restskat inden 22. november 2010 opnår man derfor en besparelse på 4,7 % (5,1 % - 0,4 %) af den samlede restskat. Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at rentetillægget ikke er fradragsberettiget.

 

3. Gode råd

Det må anbefales at udarbejde et estimat over forventet skat til betaling for året. Såfremt selskabets likviditet er til rådighed, kan selskabet med fordel foretage frivillig indbetaling inden 22. november 2010.

Hvis ikke selskabet har likviditeten til rådighed, kan frivillig indbetaling af skat som udgangspunkt betale sig, såfremt selskabets lånerente er under 6,2 % før skat. Herved vil rentebesparelsen hos SKAT være større end rentebetalingen til långiver. 

Det skal samtidig vurderes, hvor stor en indbetaling selskabet kan bære. Vi må gøre opmærksom på, at indbetalingen er bundet hos SKAT frem til 21. november 2011. Eventuelt for meget indbetalt acontoskat denne dato vil blive udbetalt med et rentetillæg på 1,6 %, der ikke er skattepligtigt, svarende til en rente før skat på 2,13 %.

 

4. Hvordan foretages betalingen?

Frivillig indbetaling kan foretages sammen med ordinære acontoskatterater. Dette kan gøres ved hjælp af det af SKAT fremsendte girokort. Alternativt er det muligt at danne en tilsvarende betalingskode til brug for betalingen via SKATs hjemmeside.

 

5. Kontakt SkatteInform

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis I er interesserede i assistance med opgørelse af den skattepligtige indkomst, står vi gerne til rådighed mod honorar efter nærmere aftale.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk  

 

SkatteInform Statsautoriserede revisorer

Vester Voldgade 9, 2. th.

1552 København V

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.