Betaling af afgift i stedet for skat, ved udnyttelse af optioner

Vi har i Skattefacit nr. 56 gennemgået de nye regler om warrants, optioner og aktier.

For at undgå, at medarbejderen allerede ved udnyttelsen af optionerne er tvunget til at sælge en del af aktierne for at betale skat, er det muligt, at arbejdsgiveren og medarbejderen indgår aftale om at indbetale en afgift til staten. Afgiften er 40% af den skattepligtige værdi.

Selskabets fradragsret

Prisen for den lavere beskatning af medarbejderen er, at selskabet ikke har fradragsret for lønudgifterne på kr. 1.000.000, når afgiftsmodellen vælges.

De nye regler forudsætter således, at selskabet udsteder færre optioner til medarbejderen. Slutresultatet skulle så blive, at såvel selskabet, medarbejderen som staten økonomisk bliver stillet, som om der blev betalt skat.

Eksemplet nedenfor viser forskellen i det disponible beløb for medarbejderen, når ovenstående ordning aftales med en dansk arbejdsgiver.

Eksempel:

Afgift på udnyttelsestidspunktet

Værdi af optionen ved udnyttelsen kr. 1.000.000
Selskabsskat 30 % kr. -300.000
Værdi af optioner, som udstedes til
Medarbejderen kr. 700.000
Afgift 40% kr. 280.000
Til medarbejderens disposition kr. 420.000Skat på udnyttelsestidspunktet

Værdi af optionen ved udnyttelsen kr. 1.000.000
Skat 63% kr. 630.000
Til medarbejderens disposition kr. 370.000For medarbejderen er det disponible beløb kr. 50.000 større ved at indgå aftale om indbetaling af afgift.

Udenlandske koncernforbundne selskaber

Hvis optionerne er tildelt af et udenlandsk selskab, der er koncernforbundet med det danske arbejdsgiverselskab, er det også muligt at indgå en aftale med det udenlandske selskab om betaling af en afgift i stedet for skat af optionerne.

Som regel vil det udenlandske selskab viderefakturere udgifterne i forbindelse med optionerne til det danske selskab, der fratrækker lønudgifterne som en personaleomkostning.

De nye danske regler om fradragsbegrænsning rammer naturligvis ikke det udenlandske selskab. Om det udenlandske selskab har fradragsret efter hjemlandets regler må undersøges i hvert enkelt tilfælde.

Departementet har på baggrund af SkatteInforms forespørgsel udtalt, at fradragsbegrænsningen ikke rammer det danske selskab, idet det danske arbejdsgiverselskab ikke har indbetalt afgiften. Dette er tilfældet selv om hele udgiften inklusive afgiften er viderefaktureret til det danske selskab.

Det indebærer i realiteten, at den samlede skattebyrde for medarbejderen kun er 40%.

Eksempel:

Afgift på udnyttelsestidspunktet

Værdi af optionen ved udnyttelsen kr. 1.000.000
Afgift 40% kr. 400.000
Til medarbejderens disposition kr. 600.000Skat på udnyttelsestidspunktet

Værdi af optionen ved udnyttelsen kr. 1.000.000
Skat 63% kr. 630.000
Til medarbejderens disposition kr. 370.000For medarbejderen er det disponible beløb nu forøget med kr. 230.000.

Nye optioner

Der er en risiko for, at Skatteministeren vil ændre lovgivningen på dette område.

Det kan derfor ikke tilrådes, at arbejdsgiverselskabet i forbindelse med fremtidige optionsudstedelser disponerer i tillid til ovennævnte regler.

Generelt forbehold

Departementets svar på en generel forespørgsel er ikke bindende for ligningsmyndighederne. Det kan derfor ikke afvises, at de lignende myndigheder vil kunne rejse sager, hvor det danske selskab nægtes fradrag, selv om afgiften betales af det udenlandske selskab.